1. Hükümet – I. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

1. Hükümet – I. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“1. Hükümet, 30 Ekim 1923 tarihinde İsmet İnönü tarafından kuruldu. 1. Hükümet aynı zamanda I. İnönü Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 30 Ekim 1923 tarihinde ilk Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Başvekili (Başbakanı) oldu.

1. Hükümet Güvenoyu Aldı

Mustafa İsmet İnönü, tarafından kurulan 1. Hükümet Programı, 30 Ekim 1923 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. 30 Ekim 1923 tarihinde yapılan oylamaya 165 milletvekili katıldı. Hükümet’e 165 milletvekilinin tamamı güvenoyu verdi. 

1. Hükümet Bakanlar Kurulu (30 Ekim 1923 – 6 Mart 1924)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
Başvekil ve Hariciye VekiliMustafa İsmet Paşa (İnönü)Malatya
Şer’iye VekiliMustafa Fevzi Efendi (Sarhan)Saruhan
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye VekiliFevzi Paşa (Çakmak)İstanbul
Dahiliye VekiliAhmet Ferit Bey (Tek)Kütahya
Maliye VekiliHasan Fehmi Bey (Ataç)Gümüşhane
Maliye Vekili (2 Ocak 1924 – 6 Mart 1924)Mustafa Abdülhalik Bey (Renda)Çankırı
Müdafaa-i Milliye VekiliKâzım Fikri Paşa (Özalp)Karesi
İktisat VekiliHasan Hüsnü Bey (Saka)Trabzon
Adliye VekiliSeyit Bey İzmir
Maarif Vekiliİsmail Safa Bey (Özler)Adana
Nafia VekiliAhmet Muhtar Bey (Cilli)Trabzon
Nafia Vekili (19 Ocak 1924 – 6 Mart 1924)Süleyman Sırrı Beyİstanbul
Sıhhiye Vekiliİbrahim Refik Bey (Saydam)İstanbul
Mübadele, İmar ve İskân VekiliMustafa Necati Bey (Uğural)İzmir

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kabine değişikliği 2 Ocak 1924 tarihinde yapıldı. Hasan Fehmi Bey’in yerine Mustafa Abdülhalik Bey Maliye Vekili olarak atandı. 19 Ocak 1924 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde ise Ahmet Muhtar Bey’in yerine Süleyman Sırrı Bey Nafia Vekili oldu.

Mustafa İsmet İnönü, 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik, Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’nin kaldırılması nedeniyle yeni bir kabine oluşturulması için Başvekillikten çekildi. 1. Hükümet,  6 Mart 1924 tarihinde sona erdi. 1. Hükümet, ülkeyi 126 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 20. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 24. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 24. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir