10. Hükümet – II. Bayar Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

10. Hükümet – II. Bayar Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“10. Hükümet, 11 Kasım 1938 tarihinde Mahmut Celal Bayar tarafından kuruldu. 10. Hükümet aynı zamanda II. Bayar Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk‘ün ölümü üzerine, Mustafa İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Mahmut Celal Bayar, yeni hükümetin kurulması için istifa etti. Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü, hükümeti kurma görevini İzmir Milletvekili Mahmut Celal Bayar’a verdi. Mahmut Celal Bayar, 11 Kasım 1938 tarihinde 10. Hükümet’i kurdu.

10. Hükümet Güvenoyu Aldı

10. Hükümet Programı, 16 Kasım 1938 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Aynı gün yapılan oylamaya 399 milletvekili katıldı. 10. Hükümet, 342 milletvekilinin kabul, 45 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

10. Hükümet Bakanlar Kurulu (11 Kasım 1938 – 25 Ocak 1939)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu
BaşvekilMahmut Celal Bayar İzmir
Adliye VekiliHilmi Uran Seyhan
Adliye Vekili (3 Ocak 1939 – 25 Ocak 1939)Tevfik Fikret SılayKonya
Milli Müdafaa VekiliKâzım Fikri Özalp Balıkesir
Milli Müdafaa Vekili (18 Ocak 1939 – 25 Ocak 1939)Naci TınazBursa
Dahiliye Vekiliİbrahim Refik Saydam İstanbul
Hariciye VekiliMehmet Şükrü Saraçoğlu İzmir
Maliye VekiliFuat Ağralı Elazığ
Maarif Vekili Saffet Arıkan Erzincan
Maarif Vekili (28 Aralık 1938 – 25 Ocak 1939)Hasan Ali Yücelİzmir
Nafia VekiliAli Çetinkaya Afyonkarahisar
İktisat VekiliMehmet Şakir KesebirTekirdağ
İktisat Vekili (28 Aralık 1938 – 25 Ocak 1939)Hüseyin Hüsnü Çakırİzmir
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekiliAhmet Hulusi Alataş Aydın
Gümrük ve İnhisarlar VekiliAli Rana Tarhan İstanbul
Ziraat VekiliAhmet Faik Kurdoğlu Manisa

10. Hükümet’te ilk kabine değişikliği 28 Aralık 1938 tarihinde yapıldı. Mehmet Şakir Kesebir’in yerine Hüseyin Hüsnü Çakır İktisat vekili, Saffet Arıkan’ın yerine ise Hasan Ali Yücel Maarif Vekili oldu. 3 Ocak 1939 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hilmi Uran’ın yerine Tevfik Fikret Sılay Adliye Vekili, 18 Ocak 1939 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde ise Kazım Fikri Özalp’ın yerine Naci Tınaz Milli Müdafaa Vekili oldu.

10. Hükümet, 25 Ocak 1939 tarihinde Mahmut Celal Bayar’ın başvekillikten çekilmesi ile sona erdi. 10. Hükümet, ülkeyi 75 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 26. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 26. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir