13. Hükümet – I. Saraçoğlu Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

13. Hükümet – I. Saraçoğlu Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“13. Hükümet, 9 Temmuz 1942 tarihinde Mehmet Şükrü Saraçoğlu tarafından kuruldu. 13. Hükümet aynı zamanda I. Saraçoğlu Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

12. Hükümet, Refik Saydam‘ın vefatı nedeni ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü, İzmir Milletvekili Mehmet Şükrü Saraçoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi. Mehmet Şükrü Saraçoğlu, 9 Temmuz 1942 tarihinde 13. Hükümet’i kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Başvekili (Başbakanı) oldu.

13. Hükümet Güvenoyu Aldı

13. Hükümet Programı, 5 Ağustos 1942 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Aynı gün yapılan oylamaya 429 milletvekili katıldı. 13. Hükümet, 381 milletvekilinin kabul, 45 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

13. Hükümet Bakanlar Kurulu (9 Temmuz 1942 – 9 Mart 1943)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
BaşvekilMehmet Şükrü Saraçoğlu İzmir
Adliye VekiliHasan Safyettin Menemencioğlu Mardin
Milli Müdafaa VekiliAli Rıza Artunkal Manisa
Dahiliye VekiliAhmet Fikri Tüzer Erzurum
Dahiliye Vekili (17 Ağustos 1942-9 Mart 1943)Mehmet Recep PekerKütahya
Hariciye Vekili (14 Ağustos 1942-9 Mart 1943)Numan Menemencioğluİstanbul
Maliye VekiliFuat Ağralı Elazığ
Nafia VekiliAli Fuat Cebesoy Konya
Maarif VekiliHasan Ali Yücel İzmir
İktisat VekiliMehmet Sırrı Day Trabzon
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekiliAhmet Hulusi Alataş Aydın
Gümrük ve İnhisarlar VekiliRaif Karadeniz Trabzon
Ziraat VekiliŞevket Raşit Hatipoğlu Afyonkarahisar
Münakalat VekiliMehmet Fahri Engin Samsun
Ticaret VekiliÖmer Behçet Uz Denizli

14 Ağustos 1942 tarihinde Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun vekaleten yürüttüğü Hariciye Vekilliğine Numan Menemencioğlu atandı. 17 Ağustos 1942 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Ahmet Fikri Tüzer’in yerine Mehmet Recep Peker Dahiliye Vekili oldu.

13. Hükümet, 1943 yılında yapılan genel seçimler nedeni ile 9 Mart 1943 tarihinde sona erdi. 13. Hükümet, ülkeyi 243 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 26. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 26. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir