2. Hükümet – II. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

2. Hükümet – II. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“2. Hükümet, 6 Mart 1924 tarihinde İsmet İnönü tarafından kuruldu. 2. Hükümet aynı zamanda II. İnönü Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Mustafa İsmet İnönü, 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik, Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması neden ile yeni bir kabine oluşturulması için Başvekillikten çekildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini yeniden Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 6 Mart 1924 tarihinde yeni hükümeti kurdu.

2. Hükümet Güvenoyu Aldı

Meclis Genel Kurulu’nda 6 Mart 1924 tarihinde yapılan oylamaya 145 milletvekili katıldı. 2. Hükümet, 145 milletvekilinin tamamının oyunu alarak Meclis’ten güvenoyu aldı. 

2. Hükümet Bakanlar Kurulu (6 Mart 1924 – 22 Kasım 1924)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
Başvekil Mustafa İsmet Paşa (İnönü)Malatya
Hariciye VekiliMustafa İsmet Paşa (İnönü)Malatya
Müdafaa-i Milliye VekiliKazım Fikri Paşa (Özalp) Karesi
Dahiliye VekiliAhmet Ferit Bey (Tek)Kütahya
Maliye VekiliMustafa Abdülhalik Bey (Renda)Çankırı
Maliye Vekili (21 Mayıs 1924 – 22 Kasım 1924)Mehmet Recep Bey (Peker)
Kütahya
Ticaret VekiliHasan Hüsnü Bey (Saka)Trabzon
Ziraat VekiliAziz Zekai Bey (Apaydın)Aydın
Ziraat Vekili (20 Ağustos 1924 – 22 Kasım 1924)Mehmet Şükrü Bey (Kaya)Menteşe
Adliye VekiliMustafa Necati Bey (Uğural)İzmir
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekiliİbrahim Refik Bey (Saydam)İstanbul
Maarif VekiliHüseyin Vasıf Bey (Çınar)Saruhan
Nafia VekiliSüleyman Sırrı Bey İstanbul
Mübadele, İmar ve İskân VekiliMahmut Celal Bey (Bayar)İzmir
Mübadele, İmar ve İskân Vekili (7 Temmuz 1924 – 22 Kasım 1924)Hasan Refet Bey (Canıtez)Bursa

2. Hükümet’te ilk kabine değişikliği, 21 Mayıs 1924 tarihinde yapıldı. Mustafa Abdülhalik Bey’in yerine Mehmet Recep Bey Maliye Vekili oldu. 7 Temmuz 1924 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mahmut Celal Bey’in yerine Hasan Refet Bey Mübadele, İmar ve İskân Vekili, 20 Ağustos 1924 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Aziz Zekai Bey’in yerine Mehmet Şükrü Bey Ziraat Vekili olarak atandı.

2. Hükümet, Başvekil Mustafa İsmet İnönü’nün istifası nedeni ile 22 Kasım 1924 tarihinde sona erdi. 2. Hükümet, ülkeyi 261 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 24. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 24. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir