21. Hükümet – III. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

21. Hükümet – III. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“21. Hükümet, 17 Mayıs 1954 tarihinde Adnan Menderes tarafından kuruldu. 21. Hükümet aynı zamanda III. Menderes Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti % 57 oy aldı. Sandıktan birinci parti çıktı. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, hükümeti kurma görevini üçüncü defa İstanbul Milletvekili Adnan Menderes’e verdi. Adnan Menderes, 17 Mayıs 1954 tarihinde 21. Hükümet’i kurdu.

21. Hükümet Güvenoyu Aldı

21. Hükümet Programı, 24 Mayıs 1954 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. 26 Mayıs 1954 tarihinde yapılan oylamaya 520 milletvekili katıldı. 21. Hükümet, 491 milletvekilinin kabul, 27 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

21. Hükümet Bakanlar Kurulu (17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
BaşvekilAdnan Menderes İstanbul
Devlet Vekili ve Başvekil YardımcısıFatin Rüştü Zorlu Çanakkale
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı (29 Temmuz 1955-9 Aralık 1955)Mehmet Fuat Köprülüİstanbul
Devlet Vekili (17 Mayıs 1954-12Ekim 1955)Ahmet Mükerrem Sarol İstanbul
Devlet Vekili (17 Mayıs 1954-15 Eylül 1955)Osman Nurettin Kapani İzmir
Devlet Vekili (15 Nisan 1955-29 Temmuz 1955)Mehmet Fuat Köprülüİstanbul
Devlet Vekili (15 Eylül 1955-30 Eylül 1955)İbrahim Etem MenderesAydın
Devlet Vekili (30 Eylül 1955-9 Aralık 1955)Fahrettin Ulaşİstanbul
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ Ankara
Milli Müdafaa Vekili (17 Mayıs 1954-15 Eylül 1955)İbrahim Etem Menderes Aydın
Dâhiliye Vekili İsmail Namık Gedik Aydın
Dâhiliye Vekili (30 Eylül 1955-9 Aralık 1955)İbrahim Etem Menderes Aydın
Hariciye Vekili Mehmet Fuat Köprülü İstanbul
Maliye Vekili Hasan Polatkan Eskişehir
Maarif Vekili Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı
Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu Eskişehir
İktisat ve Ticaret Vekili İbrahim Sıtkı Yırcalı Balıkesir
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ömer Behçet Uz İzmir
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Emin Kalafat Çanakkale
Ziraat Vekili Nedim Ökmen Maraş
Münakalat VekiliMehmet Muammer Çavuşoğlu İzmir
Çalışma VekiliHayrettin Erkmen Giresun
İşletmeler VekiliFethi Çelikbaş Burdur
İşletmeler Vekili (6 Aralık 1954-9 Aralık 1955)Samet AğaoğluManisa

21. Hükümet’te kabinede altı değişiklik yapıldı. 6 Aralık 1954 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Fethi Çelikbaş’ın yerine Samet Ağaoğlu İşletmeler Vekili olarak atandı. 15 Nisan 1955 tarihinde Mehmet Fuat Köprülü Devlet Vekili oldu.

29 Temmuz 1955 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Fatin Rüştü Zorlu’nun yerine Mehmet Fuat Köprülü Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı, 15 Eylül 1955 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Osman Nuri Kapani’nin yerine İbrahim Etem Menderes Devlet Vekili olarak atandı.

30 Eylül 1955 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde İbrahim Etem Menderes’in yerine Fahrettin Ulaş Devlet Vekili, İsmail Namık Gedik’in yerine İbrahim Etem Menderes Dâhiliye Vekili oldu.

Adnan Menderes, Demokrat Parti grubunun reform isteklerinden kaynaklanan huzursuzluk nedeni ile istifa etti. 21. Hükümet, 9 Aralık 1955 tarihinde sona erdi. 21. Hükümet,  ülkeyi 571 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 26. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://secim.haberler.com/1954/ Erişim: 26. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: