22. Hükümet – IV. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

22. Hükümet – IV. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“22. Hükümet, 9 Aralık 1955 tarihinde Adnan Menderes tarafından kuruldu. 22. Hükümet aynı zamanda IV. Menderes Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Başvekil Adnan Menderes, Demokrat Parti grubunun reform isteklerinden kaynaklanan huzursuzluk nedeni ile istifa etti. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, hükümeti kurma görevini dördüncü defa İstanbul Milletvekili Adnan Menderes’e verdi. Adnan Menderes 9 Aralık 1955 tarihinde 22. Hükümet’i kurdu.

22. Hükümet Güvenoyu Aldı

22. Hükümet Programı, 14 Aralık 1955 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. 16 Aralık 1955 tarihinde yapılan güven oylamasına 455 milletvekili katıldı. 22. Hükümet, 398 milletvekilinin kabul, 57 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

22. Hükümet Bakanlar Kurulu (9 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
Başvekil Adnan Menderes İstanbul
Devlet Vekili Mehmet Cemil Bengü Ordu
Devlet Vekili (9 Aralık 1955-28 Temmuz 1957)Hasan Şemi Ergin Manisa
Devlet Vekili (28 Temmuz 1957-25 Kasım 1957) Fatin Rüştü ZorluÇanakkale
Devlet Vekili Emin Kalafat Çanakkale
Devlet Vekili Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı
Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk Niğde
Milli Müdafaa Vekili Adnan Menderes (Vekâleten) Manisa
Milli Müdafaa Vekili (28 Temmuz 1957-25 Kasım 1957) Hasan Şemi ErginManisa
Dahiliye Vekiliİbrahim Etem Menderes Aydın
Dahiliye Vekili (12 Ekim 1956-25 Aralık 1957)İsmail Namık GedikAydın
Hariciye Vekili (9 Aralık 1955-20 Haziran 1956)Mehmet Fuat Köprülü İstanbul
Hariciye Vekili (20 Haziran 1956-25 Kasım 1957)İbrahim Etem Menderes (Vek.)Aydın
Maliye Vekili (9 Aralık 1955-24 Ağustos 1956)Nedim Ökmen Maraş
Maliye Vekili (3 Aralık 1956-25 Kasım 1957) Hasan PolatkanEskişehir
Maarif Vekili Ahmet Özel Sivas
Maarif Vekili (12 Nisan 1957-25 Kasım 1957)Ahmet Tevfik İleriSamsun
Nafia VekiliMehmet Muammer Çavuşoğlu İzmir
Nafia Vekili (12 Ekim 1956-25 Kasım 1957) İbrahim Etem MenderesAydın
İktisat ve Ticaret Vekili (9 Aralık 1955-12 Nisan 1956)Fahrettin Ulaş İstanbul
İktisat ve Ticaret Vekili (7 Mayıs 1956-30 Kasım 1956)Zeyyat MandalinciMuğla
İktisat ve Ticaret Vekili (30 Kasım 1956-25 Kasım 1957) Abdullah Akerİzmir
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ali Nafiz KörezManisa
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsmanİstanbul
Ziraat Vekili Süleyman Esat Budakoğlu Balıkesir
Münakalat Vekili Mehmet Arif Demirer Afyonkarahisar
Çalışma Vekili Mehmet Mümtaz Tarhan Ankara
İşletmeler Vekili (9 Aralık 1955-2 Eylül 1957)Samet Ağaoğlu Manisa
Sanayi Vekili (2 Eylül 1957-25 Kasım 1957)Samet Ağaoğlu Manisa

22. Hükümet’te farklı tarihlerde kabinede dokuz değişiklik yapıldı. 7 Mayıs 1956 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Fahrettin Ulaş’tan boşalan İktisat ve Ticaret Vekilliği’ne Zeyyat Mandalinci atandı. 12 Ekim 1956 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Muammer Çavuşoğlu’nun yerine İbrahim Etem Menderes Nafia Vekili, İbrahim Etem Menderes’in yerine ise İsmail Namık Gedik Dâhiliye Vekili oldu.

30 Kasım 1956 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Zeyyat Mandalinci’nin yerine Abdullah Aker İktisat ve Ticaret Vekili, 3 Aralık 1956 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Nedim Ökmen’den boşalan Maliye Vekilliği’ne Hasan Polatkan atandı. 

12 Nisan 1957 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ahmet Özel’in yerine Ahmet Tevfik İleri Maarif Vekili, 28 Temmuz 1957 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hasan Şemi Ergin’in yerine Fatin Rüştü Zorlu Devlet Vekili, Adnan Menderes’in vekâleten yürüttüğü Milli Müdafaa Vekilliği’ne ise Hasan Şemi Ergin atandı. 2 Eylül 1957 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Samet Ağaoğlu Sanayi Vekili oldu.

22. Hükümet, 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan genel seçimler nedeni ile 25 Kasım 1957 tarihinde sona erdi. 22. Hükümet, ülkeyi 717 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 26. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 26. 10. 2019
https://secim.haberler.com/1954/ Erişim: 26. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir