23. Hükümet – V. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

23. Hükümet – V. Menderes Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“23. Hükümet, 25 Kasım 1957 tarihinde Adnan Menderes tarafından kuruldu. 23. Hükümet aynı zamanda V. Menderes Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti % 47 oy aldı. Tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, hükümeti kurma görevini beşinci defa İstanbul Milletvekili Adnan Menderes’e verdi. Adnan Menderes, 25 Kasım 1957 tarihinde 23. Hükümet’i kurdu.

23. Hükümet Güvenoyu Aldı

23. Hükümet Programı, 4 Aralık 1957 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Aynı gün yapılan güven oylamasına 536 milletvekili katıldı. 23. Hükümet, 403 milletvekilinin kabul, 133 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

23. Hükümet Bakanlar Kurulu (25 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
Başvekil Adnan Menderes İstanbul
Devlet Vekili ve Başvekil Yard. (25 Kasım 1957-19 Ocak 1958)Ahmet Tevfik İleri Samsun
Devlet Vekili ve Başvekil Yard. (11 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Mehmet Medeni BerkNiğde
Devlet Vekili (25 Kasım 1957-4 Eylül 1958)Emin Kalafat Çanakkale
Devlet Vekili (25 Kasım 1957-1 Kasım 1959)Muzaffer KurbanoğluManisa
Devlet Vekili (8 Şubat 1958-4 Eylül 1958)Samet AğaoğluManisa
Devlet Vekili (4 Eylül 1958-12 Haziran 1959)Ahmet Haluk ŞamanBursa
Devlet Vekili (4 Eylül 1958-14 Aralık 1959)Abdullah Akerİzmir
Devlet Vekili (1 Kasım 1959-27 Mayıs 1960)Yusuf İzzet AkçalRize
Adliye VekiliSüleyman Esat Budakoğlu Balıkesir
Adliye Vekili (3 Nisan 1960-27 Mayıs 1960)Hüseyin Celal YardımcıAğrı
Milli Müdafaa Vekili Hasan Şemi Ergin Manisa
Milli Müdafaa Vekili (19 Ocak 1958-27 Mayıs 1960)İbrahim Etem MenderesAydın
Dâhiliye Vekili İsmail Namık Gedik Aydın
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Çanakkale
Maliye Vekili Hasan Polatkan Eskişehir
Maarif Vekili Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı
Maarif Vekili (9 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Mehmet Atıf BenderlioğluYozgat
Nafia Vekili İbrahim Etem Menderes Aydın
Nafia Vekili (19 Ocak 1958-27 Mayıs 1960)Ahmet Tevfik İleriSamsun
Ticaret VekiliAbdullah Aker İzmir
Ticaret Vekili (4 Eylül 1958-27 Mayıs 1960)Hayrettin ErkmenGiresun
Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekiliMehmet Lütfi Kırdar İstanbul
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsmanİstanbul
Ziraat Vekili Nedim Ökmen Gaziantep
Münakalat Vekili (25 Kasım 1957-18 Eylül 1958)Fevzi Uçanerİzmir
Münakalat Vekili (1 Kasım 1959-9 Aralık 1959)Muzaffer KurbanoğluManisa
Münakalat Vekili (9 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Hasan Şemi ErginManisa
Çalışma Vekili (25 Kasım 1957-4 Eylül 1958)Hayrettin ErkmenGiresun
Çalışma Vekili (12 Haziran 1959-27 Mayıs 1960)Ahmet Haluk ŞamanBursa
Sanayi Vekili (25 Kasım 1957-8 Şubat 1958)Samet Ağaoğlu Manisa
Sanayi Vekili (10 Temmuz 1958-1 Eylül 1958)İbrahim Sıtkı YırcalıBalıkesir
Sanayi Vekili (14 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Ahmet Sebati AtamanZonguldak
Basın - Yayın ve Turizm Vekili İbrahim Sıtkı YırcalıBalıkesir
Basın - Yayın ve Turizm Vekili (10 Temmuz 1958-17 Şubat 1959)Ali Server SomuncuoğluSinop
İmar ve İskân VekiliMehmet Medeni Berk Niğde
İmar ve İskân Vekili (11 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Hayrettin ErkmenGiresun
Koordinasyon Vekili (10 Temmuz 1958-14 Aralık 1959)Ahmet Sebati Atamanİzmir
Koordinasyon Vekili (14 Aralık 1959-27 Mayıs 1960)Abdullah Akerİzmir

23. Hükümet’te ilk vekil (bakan) değişikliği 19 Ocak 1958 tarihinde yapıldı. Şemi Ergin’in yerine İbrahim Etem Menderes Milli Müdafaa Vekili, İbrahim Etem Menderes’in yerine ise Ahmet Tevfik İleri Nafia Vekili olarak atandı. 8 Şubat 1958 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Samet Ağaoğlu Devlet Vekili oldu.

10 Temmuz 1958 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Samet Ağaoğlu’nun yerine İbrahim Sıtkı Yırcalı Sanayi Vekili, İbrahim Sıtkı Yırcalı yerine Ali Server Somuncuoğlu Basın – Yayın ve Turizm Vekili, Ahmet Sebati Ataman ise Koordinasyon Vekili olarak atandı.

4 Eylül 1958 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ahmet Haluk Şaman ve Abdullah Aker Devlet Vekili oldu. Abdullah Aker’in yerine Hayrettin Erkmen ise Ticaret Vekili olarak atandı. 12 Haziran 1959 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hayrettin Erkmen’in yerine Ahmet Haluk Şaman Çalışma Vekili olarak atandı.

1 Kasım 1959 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Muzaffer Kurbanoğlu’nun yerine Yusuf İzzet Akçal Devlet Vekili, Fevzi Uçaner’in yerine ise Muzaffer Kurbanoğlu Münakalat Vekili, 9 Aralık 1959 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hüseyin Celal Yardımcı’nın yerine Mehmet Atıf Benderlioğlu Maarif Vekili, Muzaffer Kurbanoğlu’nun yerine ise Hasan Şemi Ergin Münakalat Vekili oldu.

11 Aralık 1959 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Medeni Berk Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı, Mehmet Medeni Berk’in yerine Hayrettin Erkmen ise İmar ve İskân Vekili oldu. 14 Aralık 1959 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın yerine Ahmet Sebati Ataman Sanayi Vekili, Ahmet Sebati Ataman’ın yerine ise Abdullah Aker Koordinasyon Vekili olarak atandı. 3 Nisan 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Esat Budakoğlu’nun yerine Hüseyin Celal Yardımcı Adliye Vekili oldu.

23. Hükümet, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe ile sona erdi. 23. Hükümet, ülkeyi 914 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 26.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 26.10.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 26.10.2019
https://secim.haberler.com/1954/ Erişim: 26.10.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: