24. Hükümet – I. Gürsel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

24. Hükümet – I. Gürsel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“24. Hükümet, 30 Mayıs 1960 tarihinde Cemal Gürsel tarafından kuruldu. 24. Hükümet aynı zamanda I. Gürsel Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

23. Hükümet, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe ile sona erdi. Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel, Milli Birlik Komitesi tarafından Başbakan olarak görevlendirildiğini açıkladı. Herhangi bir siyasi partiye üye olmayanlardan bir hükümet kurduğunu ilan etti. Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Başvekil (Başbakanı) oldu. 24. Hükümet için güven oylaması yapılmadı.

24. Hükümet Bakanlar Kurulu (30 Mayıs 1960 – 5 Ocak 1961)

Görevi Adı Soyadı
Başvekil ve Milli Müdafaa VekiliCemal Gürsel
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (22 Ekim 1960-5 Ocak 1961)Emin Fahrettin Özdilek
Devlet Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Mustafa Amil Artus
Devlet Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Ali Nasır Zeytinoğlu
Devlet Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Osman Şefik İnan
Devlet Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Mehmet Hayri Mumcuoğlu
Adliye Vekili Abdullah Pulat Gözübüyük
Adliye Vekili (27 Ağustos 1960-5 Ocak 1961) Mustafa Amil Artus
Dâhiliye VekiliMuharrem İhsan Kızıloğlu
Hariciye VekiliSelim Rauf Sarper
Maliye VekiliAli Ekrem Alican
Maliye Vekili (26 Aralık 1960-5 Ocak 1961) Mustafa Kemal Kurdaş
Maarif Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Fehmi Yavuz
Maarif Vekili (10 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Bedrettin Tuncel
Milli Müdafaa VekiliFahri Özdilek
Milli Müdafaa Vekili (22 Ekim 1960-5 Ocak 1961) Hüseyin Ataman
Nafia Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Daniş Koper
Nafia Vekili (12 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Ali Mukbil Gökdoğan
Ticaret Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Cihat İren
Ticaret Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Mehmet Baydur
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Nusret Karasu
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Salih Ragıp Üner
Gümrük ve İnhisarlar VekiliFethi Aşkın
Ziraat Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Feridun Üstün
Ziraat Vekili (29 Ağustos 1960-5 Ocak 1961) Osman Tosun
Münakalat VekiliSıtkı Ulay
Çalışma Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Hasan Cahit Talas
Çalışma Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Mehmet Raşit Beşerler
Sanayi Vekili (30 Mayıs 1960-27 Ağustos 1960)Muhtar Uluer
Sanayi Vekili (6 Eylül 1960-5 Ocak 1961) Şahap Kocatopçu
Basın - Yayın ve Turizm VekiliZühtü Tarhan
İmar ve İskân VekiliOrhan Kubat
İmar ve İskân Vekili (27 Ağustos 1960-5 Ocak 1961) Fehmi Yavuz

24. Hükümet, kısa süreli olmasına rağmen oldukça fazla vekil (bakan) değişikliği yapıldı. 27 Ağustos 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Abdullah Pulat Gözübüyük’ün yerine Mustafa Amil Artus Adliye Vekili, Orhan Kubat’ın yerine ise Fehmi Yavuz İmar ve İskân Vekili olarak atandı. 29 Ağustos 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Feridun Üstün’ün yerine Osman Tosun Ziraat Vekili oldu.

6 Eylül 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mustafa Amil Artus’un yerine Ali Nasır Zeytinoğlu, Osman Şefik İnan’ın yerine ise Mehmet Hayri Mumcuoğlu Devlet Vekili olarak atandı. Cihat İren’in yerine Mehmet Baydur Ticaret Vekili, Nusret Karasu’nun yerine Salih Ragıp Üner Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, Cahit Talas’ın yerine Mehmet Raşit Beşler Çalışma Vekili, Muhtar Uluer’in yerine ise Şahap Kocatopçu Sanayi Vekili olarak atandı.

10 Eylül 1960 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde Fehmi Yavuz’un yerine Bedrettin Tuncel Maarif Vekili, 12 Eylül 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Danış Koper’in yerine Ali Mukbil Gökdoğan Nafia Vekili oldu. 22 Ekim 1960 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Emin Fahrettin Özdilek Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Emin Fahrettin Özdilek’in yerine Hüseyin Ataman Milli Müdafaa Vekili oldu.

24. Hükümet’te son kabinde değişikliği 26 Aralık 1960 tarihinde gerçekleşti. Yapılan değişiklikle Ekrem Alican’ın yerine Mustafa Kemal Kurdaş Maliye Vekili olarak atandı.

Cemal Gürsel, demokratik gelişmelere uygun yeni bir hükumetin kurulması için istifa etti. 24. Hükümet, 5 Ocak 1961 tarihinde sona erdi. 24. Hükümet, ülkeyi 220 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz_cilt4.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 27. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: