25. Hükümet – II. Gürsel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

25. Hükümet – II. Gürsel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“25. Hükümet, 5 Ocak 1961 tarihinde Cemal Gürsel tarafından kuruldu. 25. Hükümet aynı zamanda II. Gürsel Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

24. Hükümet, Cemal Gürsel’in demokratik gelişmelere uygun yeni bir hükumet kurum isteği ile istifa etmesi sonucu sona erdi. Cemal Gürsel, Başbakan olarak kendisi dışında Milli Birlik Komitesi Üyesi olmayanlardan oluşan yeni bir hükümet kurdu. Bir önceki hükümette olduğu gibi güven oylaması yapılmadı.

25. Hükümet Bakanlar Kurulu (5 Ocak 1961 – 20 Kasım 1961)

Görevi Adı Soyadı
BaşbakanCemal Gürsel
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (4 Şubat 1961-2 Mart 1961)Muharrem İhsan Kızıloğlu
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (2 Mart 1961-20 Kasım 1961)Emin Fahrettin Özdilek
Devlet Bakanı (5 Ocak 1961-26 Ağustos 1961)Mehmet Hayri Mumcuoğlu
Devlet Bakanı (26 Ağustos 1961-20 Kasım 1961) Hasan Adnan Erzi
Devlet Bakanı (5 Ocak 1961-4 Şubat 1961)Ali Nasır Zeytinoğlu
Devlet Bakanı (2 Mart 1961-20 Kasım 1961)Sıtkı Ulay
Adalet BakanıMustafa Ekrem Tüzemen
Adalet Bakanı (17 Ağustos 1961-20 Kasım 1961) Kemal Türkoğlu
Milli Savunma Bakanı (5 Ocak 1961-3 Temmuz 1961)Muzaffer Alankuş
İçişleri BakanıMuharrem İhsan Kızıloğlu
İçişleri Bakanı (4 Şubat 1961-20 Kasım 1961)Ali Nasır Zeytinoğlu
Dışişleri BakanıSelim Rauf Sarper
Maliye BakanıMustafa Kemal Kurdaş
Milli Eğitim Bakanı (5 Ocak 1961-7 Şubat 1961)Turhan Feyzioğlu
Milli Eğitim Bakanı (2 Mart 1961-20 Kasım 1961)Ahmet Tahtakılıç
Bayındırlık Bakanı (5 Ocak 1961-23 Ağustos 1961)Ali Mukbil Gökdoğan
Ticaret BakanıMehmet Baydur
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanıSalih Ragıp Üner
Gümrük ve Tekel BakanıFethi Aşkın
Tarım BakanıOsman Tosun
Ulaştırma BakanıMehmet Orhan Mersinli
Çalışma BakanıAhmet Tahtakılıç
Çalışma Bakanı (2 Mart 1961-20 Kasım 1961)Hasan Cahit Talas
Sanayi Bakanı (5 Ocak 1961-14 Nisan 1961)Şahap Kocatopçu
Sanayi Bakanı (29 Nisan 1961-20 Kasım 1961)İhsan Soyak
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı (5 Ocak 1961-29 Ağustos 1961)Mustafa Cihat Baban
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı (2 Eylül 1961-20 Kasım 1961) Kemal Sahir Kurutluoğlu
İmar ve İskân BakanıFehmi Yavuz
İmar ve İskân Bakanı (6 Şubat 1961-20 Kasım 1961)Mehmet Rüştü Özal

25. Hükümet, 24. Hükümet’te (I. Gürsel Hükümeti) olduğu gibi kısa süreli olmasına rağmen oldukça fazla bakan değişikliği yapıldı. 4 Şubat 1961 tarihinde yapılan ilk kabine değişikliği ile Muharrem İhsan Kızıloğlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Muharrem İhsan Kızıloğlu’nun yerine Ali Nasır Zeytinoğlu İçişleri Bakanı oldu. 6 Şubat 1961 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Fehmi Yavuz’un yerine Mehmet Rüştü Özal İmar ve İskân Bakanı olarak atandı.

2 Mart 1961 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Muharrem İhsan Kızıloğlu’nun yerine Emin Fahrettin Özdilek Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Sıtkı Ulay Devlet Bakanı oldu. Turhan Feyzioğlu’nun yerine Ahmet Tahtakılıç Milli Eğitim Bakanı, Ahmet Tahtakılıç’ın yerine ise Hasan Cahit Talas Çalışma Bakanı olarak atandı.

29 Nisan 1961 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Şahap Kocatopçu’nun yerine İhsan Soyak Sanayi Bakanı, 17 Ağustos 1961 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ekrem Tüzemen’in yerine Kemal Türkoğlu Adalet Bakanı, 26 Ağustos 1961 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Hayri Mumcuoğlu’nun yerine Hasan Adnan Erzi Devlet Bakanı oldu. 25. Hükümet’te son kabine değişikliği 2 Eylül 1961 tarihinde yapıldı. Mustafa Cihat Baban’ın yerine ise Kemal Sahir Kurutluoğlu Basın – Yayın ve Turizm Bakanı olarak atandı.  

25. Hükümet, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimler nedeni ile 20 Kasım 1961 tarihinde sona erdi. 25. Hükümet, ülkeyi 295 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 27. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/basbakanlarimiz_genelkurul_konusmalari/basbakanlarimiz_cilt4.pdf Erişim: 27. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 27. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: