3. Hükümet – Okyar Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

3. Hükümet – Okyar Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“3. Hükümet, 22 Kasım 1924 tarihinde Ali Fethi Okyar tarafından kuruldu. 3. Hükümet aynı zamanda Okyar Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

2. Hükümet, Başbakan Mustafa İsmet İnönü’nün istifası nedeni ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini İstanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar’a verdi. Ali Fethi Okyar, 22 Kasım 1924 tarihinde 3. Hükümet’i kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Başvekili (Başbakanı) oldu.

3. Hükümet Güvenoyu Aldı

3. Hükümet Programı, 27 Kasım 1924 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Aynı gün yapılan oylamaya 188 milletvekili katıldı. 3. Hükümet, 188 milletvekilinin tamamının oyunu alarak Meclis’ten güvenoyu aldı. 

3. Hükümet Bakanlar Kurulu (22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
Başvekil ve Müdafaa-i Milliye VekiliAli Fethi Bey (Okyar)İstanbul
Adliye VekiliMahmut Esat Bey (Bozkurt)İzmir
Dâhiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti VekiliMehmet Recep Bey (Peker)Kütahya
Dâhiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti Vekili (5 Ocak 1925 – 3 Mart 1925)Mehmet Cemil Bey (Uybadın) Tekirdağ
Hariciye VekiliMehmet Şükrü Bey (Kaya)Menteşe
Maliye VekiliMustafa Abdülhalik Bey (Renda)Çankırı
Maarif VekiliMehmet Şükrü Bey (Saraçoğlu)İzmir
Ziraat VekiliHasan Fehmi Bey (Ataç)Gümüşhane
Ticaret VekiliMehmet Ali Bey (Cenani)Gaziantep
Nafia VekiliAziz Feyzi Bey (Pirinçcizade)Diyarbakır
Sıhhiye ve İçtimai Muavenet VekiliMazhar Bey (Germen)Aydın
Bahriye Vekili (30 Aralık 1924–3 Mart 1925)İhsan Bey (Eryavuz)Cebelübereket

30 Aralık 1924 tarihinde İhsan Bey, yeni kurulan Bahriye Vekilliği’ne atandı. 5 Ocak 1925 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Recep Bey’in yerine Mehmet Cemil Bey Dâhiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili oldu.

Ali Fethi Okyar, Şeyh Said Ayaklanması nedeniyle başbakanlıktan istifa etti. 3. Hükümet, 3 Mart 1925 tarihinde sona erdi. 3. Hükümet, ülkeyi 101 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 24. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 24. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir