30. Hükümet – I. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

30. Hükümet – I. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“30. Hükümet, 27 Ekim 1965 tarihinde Süleyman Demirel tarafından kuruldu. 30. Hükümet aynı zamanda I. Demirel Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) % 52,9 oy aldı. Tek başına hükümeti kurma çoğunluğunu elde etti. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, hükümeti kurma görevini Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman Demirel, 27 Ekim 1965 tarihinde ilk hükümetini kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Başbakanı oldu.

30. Hükümet Güvenoyu Aldı

Süleyman Demirel tarafından kurulan 30. Hükümet Programı, 3 Kasım 1965 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 11 Kasım 1965 tarihinde yapılan oylamaya 484 milletvekili katıldı. 30. Hükümet, 252 kabul, 192 ret ve 40 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.

30. Hükümet Bakanlar Kurulu (27 Ekim 1965 – 3 Kasım 1969)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili/
Senatör İl
BaşbakanSüleyman Demirel Isparta
Devlet BakanıNevzat Cihat Bilgehan Balıkesir
Devlet Bakanı (27 Ekim 1965-3 Nisan 1967)Refet Sezgin Çanakkale
Devlet Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Süleyman Hüsamettin Atabeyli Erzincan
Devlet BakanıMehmet Kamil Ocak Gaziantep
Devlet Bakanı (27 Ekim 1965-3 Nisan 1967)Ali Fuat Alişan Samsun
Devlet Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Sadık Tekin MüftüoğluZonguldak
Devlet Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Seyfi ÖztürkEskişehir
Adalet BakanıHasan Hamdi Dinçer Konya
Adalet Bakanı (1 Ağustos 1969-3 Kasım 1969) Hidayet Aydıner (C.Sen.Üyesi)Bağımsız
Milli Savunma BakanıAhmet Topaloğlu Adana
İçişleri BakanıMehmet Faruk Sükan Konya
İçişleri Bakanı (1 Ağustos 1969-3 Kasım 1969) Salih Ragıp Üner (C.Sen.Üyesi)Bağımsız
Dışişleri Bakanıİhsan Sabri Çağlayangil (C.S.Ü.)Bursa
Maliye Bakanı (27 Ekim 1965-2 Kasım 1966)Mehmet İhsan Gürsan İzmir
Maliye Bakanı (14 Kasım 1966-3 Kasım 1969)Nevzat Cihat BilgehanBalıkesir
Milli Eğitim BakanıOrhan Dengiz Uşak
Milli Eğitim Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Mehmet İlhami ErtemEdirne
Bayındırlık Bakanıİbrahim Etem Erdinç (C.S.Ü.) Kütahya
Bayındırlık Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Orhan AlpAnkara
Ticaret BakanıMustafa Macit Zeren (C.Sen.Ü.) Amasya
Ticaret Bakanı (2 Kasım 1966-3 Nisan 1967)Sadık Tekin MüftüoğluZonguldak
Ticaret Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Ahmet Refik TürkelBursa
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanıOsman Edip Somunoğlu (C.S.Ü.) Erzurum
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Vedat Ali ÖzkanKayseri
Gümrük ve Tekel Bakanıİbrahim Tekin Adana
Gümrük ve Tekel Bakanı (10 Aralık 1968-3 Kasım 1969)Nahit MenteşeAydın
Tarım BakanıBahri Dağdaş Konya
Tarım Bakanı (12 Ağustos 1969-3 Kasım 1969)Ali Mesut ErezKütahya
Ulaştırma BakanıSeyfi Öztürk Eskişehir
Ulaştırma Bakanı (3 Nisan 1967-1 Ağustos 1969)Mehmet Saadettin Bilgiçİstanbul
Ulaştırma Bakanı (1 Ağustos 1969-3 Kasım 1969) Mehmet İzmen (C. Sen. Üyesi)Giresun
Çalışma Bakanı (27 Ekim 1965-6 Aralık 1968)Ali Naili Erdem İzmir
Çalışma Bakanı (16 Aralık 1968-3 Kasım 1969)Hayrettin Turgut TokerAnkara
Sanayi BakanıMehmet Turgut Bursa
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıİbrahim Deriner TBMM Dışından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (3 Nisan 1967-3 Kasım 1969)Refet SezginÇanakkale
Turizm ve Tanıtma BakanıNihad Kürşad İzmir
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu (C.Sen.Ü.)Muğla
Köyişleri BakanıSabit Osman Avcı Artvin
Köyişleri Bakanı (3 Nisan 1967-16 Aralık 1968)Hayrettin Turgut TokerAnkara
Köyişleri Bakanı (16 Aralık 1968-3 Kasım 1969)Mehmet Selahattin KılıçSamsun
Orman Bakanı (11 Ağustos 1969-3 Kasım 1969)Sabit Osman AvcıArtvin

30. Hükümet’te ilk kabine değişikliği 2 Kasım 1966 tarihinde yapıldı. Mustafa Macit Zeren’in yerine Sadık Tekin Müftüoğlu Ticaret Bakanı oldu. 14 Kasım 1966 tarihinde Mehmet İhsan Gürsan’dan boşalan Maliye Bakanlığı’na Nevzat Cihat Bilgehan atandı.

30. Hükümet’te kabinede en fazla değişim 3 Nisan 1967 tarihinde yapıldı. Süleyman Hüsamettin Atabeyli, Seyfi Öztürk, Sadık Tekin Müftüoğlu Devlet Bakanı olarak atandı. Orhan Dengiz’in yerine Mehmet İlhami Ertem Milli Eğitim Bakanı, İbrahim Etem Erdinç’in yerine Orhan Alp Bayındırlık Bakanı, Osman Edip Somunoğlu’nun yerine Vedat Ali Özkan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Sadık Tekin Müftüoğlu’nun yerine Ahmet Refik Türkel Ticaret Bakanı, Seyfi Öztürk’ün yerine Mehmet Saadettin Bilgiç Ulaştırma Bakanı, İbrahim Deriner’in yerine Refet Sezgin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sabit Osman Avcı’nın yerine ise Hayrettin Turgut Toker Köyişleri Bakanı oldu.

10 Aralık 1968 tarihinde İbrahim Tekin’in yerine Nahit Menteşe Gümrük ve Tekel Bakanı, 16 Aralık 1968 tarihinde Hayrettin Turgut Toker’in yerine Mehmet Selahattin Kılıç Köyişleri Bakanı, Ali Nail Erdem’in yerine ise Hayrettin Turgut Toker Çalışma Bakanı olarak atandı.

1 Ağustos 1969 tarihinde Hasan Dinçer’in yerine Hidayet Aydıner Adalet Bakanı, Mehmet Faruk Sükan’ın yerine Salih Ragıp Üner İçişleri Bakanı, Mehmet Saadettin Bilgiç’in yerine ise Mehmet İzmen Ulaştırma Bakanı oldu.

11 Ağustos 1969 tarihinde Sabit Osman Avcı Orman Bakanlığı’na atandı. 12 Ağustos 1969 tarihinde yapılan değişiklikte ise Bahri Dağdaş’ın yerine Ali Mesut Erez Tarım Bakanı oldu.

30. Hükümet, 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan genel seçimler nedeni ile 3 Kasım 1969 tarihinde sona erdi. 30. Hükümet, ülkeyi 1468 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28. 10. 2019
https://secim.haberler.com/1965/ Erişim 28. 10. 2019
https://www.yenisafak.com/secim-1965 Erişim 28. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: