31. Hükümet – II. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

31. Hükümet – II. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“31. Hükümet, 3 Kasım 1969 tarihinde Süleyman Demirel tarafından kuruldu. 31. Hükümet aynı zamanda II. Demirel Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

12 Ekim 1969 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi % 46,6 oy aldı. 256 milletvekili çıkararak tek başına hükümeti kurma çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman Demirel, 3 Kasım 1969 tarihinde 31. Hükümet’i kurdu.

31. Hükümet Güvenoyu Aldı

Süleyman Demirel tarafından kurulan 31. Hükümet Programı, 7 Kasım 1969 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 12 Kasım 1969 tarihinde yapılan oylamaya 428 milletvekili katıldı. 31. Hükümet, 263 kabul, 165 ret oyu ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.  

31. Hükümet Bakanlar Kurulu (3 Kasım 1969 – 6 Mart 1970)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili/
Senatör İl
BaşbakanSüleyman Demirel Isparta
Devlet BakanıRefet Sezgin Çanakkale
Devlet BakanıSüleyman Hüsamettin Atabeyli Erzincan
Devlet BakanıGürhan Titrek (C. Senatosu Üyesi) Çankırı
Devlet BakanıMehmet Turhan Bilgin Erzurum
Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder Sivas
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu Adana
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (C. Sen. Üyesi)Muğla
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (C. Sen. Ü.)Bursa
Maliye Bakanı Ali Mesut Erez Kütahya
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz Eskişehir
Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez (C. Sen. Üyesi)Bolu
Ticaret Bakanı (3 Kasım 1969-7 Ocak 1970)Ahmet Halit Dallı Bursa
Ticaret Bakanı (21 Ocak 1970-6 Mart 1970)Gürhan Titrek Çankırı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan Kayseri
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu Trabzon
Tarım Bakanı Mehmet İlhami Ertem Edirne
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe Aydın
Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk Eskişehir
Sanayi Bakanı Mehmet Selahattin Kılıç Adana
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı Artvin
Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri Urfa
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Hayrettin Nakiboğlu Kayseri
Köyişleri Bakanı Turhan Kapanlı (C. Senatosu Üyesi)Ankara
Orman Bakanı Hüseyin Özalp Samsun
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Abdullah Sezgin Aydın

31. Hükümet’te kabinede tek değişiklik yapıldı. 21 Ocak 1970 tarihinde Ahmet Halit Dallı’dan boşalan Ticaret Bakanlığı görevine Gürhan Titrek atandı.

Başbakan Süleyman Demirel, 14 Şubat 1970 tarihinde Adalet Partili 41 milletvekilinin bütçe aleyhine oy vermesi ve bütçenin reddedilmesi üzerine istifa etti. 31. Hükümet 6 Mart 1970 tarihinde sona erdi. 31. Hükümet, ülkeyi 123 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28. 10. 2019
https://secim.haberler.com/1965/ Erişim 28. 10. 2019
https://www.yenisafak.com/secim-1965 Erişim 28. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: