32. Hükümet – III Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

32. Hükümet – III Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“32. Hükümet 6 Mart 1970 tarihinde Süleyman Demirel tarafından kuruldu. 32. Hükümet aynı zamanda III. Demirel Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Başbakan Süleyman Demirel, 14 Şubat 1970 tarihinde Adalet Partili 41 milletvekilinin bütçe aleyhine oy vermesi ve bütçenin reddedilmesi üzerine istifa etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini yeniden Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman Demirel 6 Mart 1970 tarihinde 32. Hükümet’i kurdu.

32. Hükümet Güvenoyu Aldı

Süleyman Demirel tarafından kurulan 32. Hükümet Programı, 9 Mart 1970 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 15 Mart 1970 tarihinde yapılan oylamaya 404 milletvekili katıldı. 32. Hükümet, 232 kabul, 172 ret oyu ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.  

32. Hükümet Bakanlar Kurulu (6 Mart 1970 – 26 Mart 1971)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili/
Senatör İl
Başbakan Süleyman DemirelIsparta
Devlet Bakanı (6 Mart 1970-16 Temmuz 1970)Refet Sezgin Çanakkale
Devlet Bakanı (29 Temmuz 1970-26 Mart 1971)Hasan Hamdi DinçerAfyonkarahisar
Devlet BakanıSüleyman Hüsamettin Atabeyli Erzincan
Devlet BakanıMehmet Turhan Bilgin Erzurum
Adalet BakanıYusuf Ziya Önder Sivas
Milli Savunma BakanıAhmet Topaloğlu Adana
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (C. S. Ü.)Muğla
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (C. S. Ü.)Bursa
Maliye Bakanı Ali Mesut Erez Kütahya
Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz Eskişehir
Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez (C. Sen.Üyesi)Bolu
Ticaret BakanıGürhan Titrek (C. Senatosu Üyesi)Çankırı
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanıVedat Ali Özkan Kayseri
Gümrük ve Tekel BakanıAhmet İhsan Birincioğlu Trabzon
Tarım Bakanı Mehmet İlhami ErtemEdirne
Ulaştırma Bakanı (6 Mart 1970-14 Aralık 1970)Nahit Menteşe Aydın
Ulaştırma Bakanı (4 Ocak 1971-26 Mart 1971)Mehmet Orhan Tuğrul (C. Sen. Ü.)Bilecik
Çalışma BakanıSeyfi Öztürk Eskişehir
Sanayi Bakanı Mehmet Selahattin Kılıç Adana
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıSabit Osman Avcı Artvin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (14 Aralık197026 Mart 1971)Nahit MenteşeAydın
Turizm ve Tanıtma BakanıNecmettin Cevheri Urfa
İmar ve İskân BakanıMehmet Hayrettin Nakiboğlu Kayseri
Köyişleri BakanıTurhan Kapanlı (C.Senatosu Üyesi)Ankara
Orman BakanıHüseyin Özalp Samsun
Gençlik ve Spor Bakanıİsmet Abdullah SezginAydın

32. Hükümet’te ilk kabine değişikliği 29 Temmuz 1970 tarihinde yapıldı. Refet Sezgin’den boşalan Devlet Bakanlığı’na Hasan Hamdi Dinçer atandı.

14 Aralık 1970 tarihinde Sabit Osman Avcı’nın yerine Nahit Menteşe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. 4 Ocak 1971 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Nahit Menteşe’den boşalan Ulaştırma Bakanlığı’na Mehmet Orhan Tuğrul atandı.

Başbakan Süleyman Demirel, 12 Mart 1971 tarihinde yapılan muhtıra nedeni ile istifa etti. 32. Hükümet, 26 Mart 1971 tarihinde sona erdi. 32. Hükümet, ülkeyi 385 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: