33. Hükümet – I. Erim Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

33. Hükümet – I. Erim Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“33. Hükümet, 26 Mart 1971 tarihinde İsmail Nihat Erim tarafından kuruldu. 33. Hükümet aynı zamanda I. Erim Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

32. Hükümet’in Başbakanı Süleyman Demirel, 12 Mart 1971 muhtırası nedeni ile istifa etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini Kocaeli Bağımsız Milletvekili İsmail Nihat Erim’e verdi. İsmail Nihat Erim 26 Mart 1971 tarihinde partiler üstü bir hükümet kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı oldu.

33. Hükümet Güvenoyu Aldı

İsmail Nihat Erim tarafından kurulan 33. Hükümet Programı, 2 Nisan 1971 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 7 Nisan 1971 tarihinde yapılan oylamaya 370 milletvekili katıldı. 33. Hükümet, 321 kabul, 46 ret ve 3 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.  

33. Hükümet Bakanlar Kurulu (26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili/
Senatör İl
Başbakan İsmail Nihat Erim Kocaeli
Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısıMehmet Sadi KoçaşKonya
Devlet Bakanı ve Başbakan YardımcısıAtilla Karaosmanoğlu TBMM dışından
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (3 Aralık1971-11 Aralık 1971Ali Mesut ErezKütahya
Devlet BakanıMehmet Özgüneş (C. Sen. Ü.)
Devlet BakanıDoğan Kitaplı Samsun
Adalet Bakanıİsmail Hakkı Arar İstanbul
Milli Savunma Bakanı Ferit Melen (C. Senatosu Üyesi)Van
İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu TBMM dışından
Dışişleri Bakanı Osman OlcayTBMM dışından
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin TBMM dışından
Milli Eğitim Bakanı Şinasi OrelTBMM dışından
Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş Zonguldak
Bayındırlık Bakanı (10 Kasım1971-11 Aralık 1971)Mukadder Öztekin (C. Sen. Ü.)Adana
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanıİsmail Hamit Özer Derbil (C.S.Ü.)TBMM dışından
Sanayi ve Teknoloji BakanıAyhan Çilingiroğlu TBMM dışından
Sağlık ve Sosyal Yardım BakanıTürkan Akyol TBMM dışından
Gümrük ve Tekel BakanıHaydar Özalp Niğde
Tarım BakanıOrhan Dikmen TBMM dışından
Ulaştırma Bakanı (26 Mart 1971-29 Eylül 1971)Haluk Arık TBMM dışından
Ulaştırma Bakanı (13 Ekim 1971-27 Ekim 1971)Selahattin BabüroğluTBMM dışından
Ulaştırma Bakanı (10 Kasım1971-11 Aralık 1971)Cahit KarakaşZonguldak
Çalışma Bakanı (26 Mart 1971-13 Ekim 1971)Atilla Sav TBMM dışından
Çalışma Bakanı (27 Ekim 1971-11 Aralık 1971)Atilla Sav TBMM dışından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (26 Mart 1971-29 Eylül 1971)Mehmet İhsan Topaloğlu Giresun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (13 Ekim 1971-27 Ekim 1971)Atilla SavTBMM dışından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (10 Kasım1971-11 Aralık 1971)Nezih DevresTBMM dışından
Turizm ve Tanıtma BakanıErol Yılmaz Akçal Rize
İmar ve İskân Bakanı (26 Mart 1971-13 Ekim 1971)Selahattin Babüroğlu TBMM dışından
İmar ve İskân Bakanı (27 Ekim 1971-11 Aralık 1971)Selahattin Babüroğlu TBMM dışından
Köyişleri BakanıCevdet Aykan TBMM dışından
Orman Bakanı Selahattin İnal TBMM dışından
Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergun Konya
Kültür Bakanı (14 Temmuz 1971-11 Aralık 1971)Talat Sait HalmanTBMM dışından

33. Hükümet kısa süreli olmasına rağmen kabinede farklı tarihlerde çok sayıda bakan değişimi yaşandı. 14 Temmuz 1971 tarihinde Talat Halman Kültür Bakanı olarak atandı.

13 Ekim 1971 tarihinde Doğan Kitaplı’nın Devlet Bakanlığı görevi sona erdi.  Haluk Arık’tan boşalan Ulaştırma Bakanlığı’na Selahattin Babüroğlu, Mehmet İhsan Topaloğlu’ndan boşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ise Atilla Sav atandı. 27 Ekim 1971 tarihinde Atilla Sav Çalışma Bakanlığı’na, Selahattin Babüroğlu ise İmar ve İskân Bakanlığı’na yeniden atandı.

10 Kasım 1971 tarihinde Cahit Karakaş’ın yerine Mukadder Öztekin Bayındırlık Bakanı oldu. Selahattin Babüroğlu’ndan boşalan Ulaştırma Bakanlığı’na Cahit Karakaş, Atilla Sav’dan boşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ise Nezih Devres atandı. 3 Aralık 1971 tarihinde Ali Mesut Erez Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

Başbakan İsmail Nihat Erim, 3 Aralık 1971 tarihinde 11 bakanın kabinden istifa etmesi nedeni ile istifa etti. 33. Hükümet, 11 Aralık 1971 tarihinde sona erdi. 33. Hükümet, ülkeyi 260 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: