34. Hükümet – II. Erim Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

34. Hükümet – II. Erim Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“34. Hükümet, 11 Aralık 1971 tarihinde İsmail Nihat Erim tarafından kuruldu. 34. Hükümet aynı zamanda II. Erim Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

Başbakan İsmail Nihat Erim, 3 Aralık 1971 tarihinde kabineden 11 bakanın istifa etmesi nedeni ile istifa etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini yeniden İsmail Nihat Erim’e verdi. İsmail Nihat Erim, 11 Aralık 1971 tarihinde yeniden partiler üstü bir hükümet kurdu.

34. Hükümet Güvenoyu Aldı

İsmail Nihat Erim tarafından kurulan 34. Hükümet Programı, 16 Aralık 1971 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 22 Aralık 1971 tarihinde yapılan oylamaya 349 milletvekili katıldı. 34. Hükümet, 301 kabul, 45 ret ve 3 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.  

34. Hükümet Bakanlar Kurulu (11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili/
Senatör İl
Başbakan İsmail Nihat Erim (C. Senatosu Kontenjan Ü.)
Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş Gaziantep
Devlet Bakanı Doğan Kitaplı Samsun
Devlet Bakanı İlhan ÖztrakTBMM dışından
Devlet Bakanı İlyas Karaöz (C. Senatosu Üyesi)Muğla
Adalet Bakanı Suat BilgeTBMM dışından
Milli Savunma Bakanı Ferit Melen (C.Senatosu Üyesi)Van
İçişleri Bakanı Ferit Kubat TBMM dışından
Dışişleri Bakanı
Ümit Haluk Bayülken TBMM dışından
Maliye Bakanı
Sait Naci Ergin (C.Senatosu Kontenjan Ü.)
Milli Eğitim Bakanı İsmail Hakkı Arar İstanbul
Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (C.Senatosu Üyesi)Adana
Ticaret Bakanı Mehmet Naim Talu TBMM dışından
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ali Mesut Erez Kütahya
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan TBMM dışından
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp Niğde
Tarım Bakanı Orhan Dikmen TBMM dışından
Ulaştırma Bakanı Rıfkı DanışmanErzurum
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner Trabzon
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nezih DevresTBMM dışından
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal Rize
İmar ve İskân Bakanı Serbülent Bingöl TBMM dışından
Orman Bakanı Selahattin İnal TBMM dışından
Köyişleri Bakanı Necmi Sönmez TBMM dışından
Gençlik ve Spor BakanıAli Adnan Karaküçük (C. Senatosu Üyesi)Maraş

İsmail Nihat Erim, 17 Nisan 1972 tarihinde sağlık sorunu nedeni ile istifa etti. 34. Hükümet, 22 Mayıs 1972 tarihinde sona erdi. 34. Hükümet, ülkeyi 163 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_5.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir