40. Hükümet – II. Ecevit Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

40. Hükümet – II. Ecevit Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi % 41 oy aldı. 213 milletvekili çıkardı. Adalet Partisi ise % 36 oy aldı. 186 milletvekili çıkardı. Her iki partide tek başına hükümet kurma çoğunluğu elde edemedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, hükümeti kurma görevini Zonguldak Milletvekili Mustafa Bülent Ecevit’e verdi. Mustafa Bülent Ecevit, 21 Haziran 1977 tarihinde azınlık hükümeti kurdu.

40. Hükümet Güvenoyu Alamadı

Mustafa Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Hükümet Programı, 28 Haziran 1977 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 3 Temmuz 1977 tarihinde yapılan oylamaya 448 milletvekili katıldı. 40. Hükümet, 217 kabul, 229 ret ve 2 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu alamadı.  

40. Hükümet Bakanlar Kurulu (21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977)

SAdı SoyadıGörevi Milletvekili
Olduğu İl
1Bülent EcevitBaşbakan Zonguldak
2Orhan Ferruh Eyüpoğlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İstanbul
3Turan GüneşDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kocaeli
4Lütfi DoğanDevlet Bakanı Malatya
5Yusuf Kenan Bulutoğlu Devlet Bakanı Samsun
6Selçuk Elverdi Adalet Bakanı Erzurum
7Hasan Esat IşıkMilli Savunma Bakanı Bursa
8Mustafa Necdet Uğur İçişleri Bakanı İstanbul
9Ahmet Gündüz ÖkçünDışişleri Bakanı Eskişehir
10Besim Üstünel (C.Senatosu Ü.)Maliye Bakanı ---
11Mustafa Üstündağ Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Konya
12Abdülkerim ZilanBayındırlık Bakanı Siirt
13Ziya Müezzinoğlu (C. Sen. Ü.)Ticaret Bakanı Kayseri
14Celal Ertuğ/Celalettin Bedri ErtuğSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Elazığ
15Mehmet Can Gümrük ve Tekel Bakanı Adana
16Fikret Gündoğan (C. Senatosu Ü.)Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı İstanbul
17Erol Çevikçe Ulaştırma Bakanı Amasya
18Ahmet Bahir Ersoy Çalışma Bakanı İstanbul
19Tarhan Erdem Sanayi ve Teknoloji Bakanı İstanbul
20Neşet Akmandor (C. Senatosu Ü.)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bolu
21Mehmet Altan Öymen Turizm ve Tanıtma Bakanı Ankara
22Erol Tuncer İmar ve İskân Bakanı Gümüşhane
23Ali Topuz Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı İstanbul
24Vecdi İlhan Orman Bakanı Kastamonu
25Yüksel Çakmur Gençlik ve Spor Bakanı İzmir
26Hayrettin UysalSosyal Güvenlik Bakanı Sakarya

40. Hükümet, Meclis’ten güvenoyu alamadı. 21 Temmuz 1977 tarihinde sona erdi. 40. Hükümet, ülkeyi 30 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim 28.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim 28.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 28.10.219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 28.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 28.10.219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 28.10.2019
https://secim.haberler.com/1977/ Erişim 28.10.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir