41. Hükümet – V. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

41. Hükümet – V. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

41. Hükümet, Süleyman Demirel tarafından 21 Temmuz 1977 tarihinde kuruldu.

40. Hükümet (II. Ecevit Hükümet’i) Meclis’ten güvenoyu alamadığı için düştü. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, hükümeti kurma görevini Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman Demirel, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (2. Milliyetçi Cephe Hükümeti) oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu.

41. Hükümet Güvenoyu Aldı

Süleyman Demirel tarafından kurulan 41. Hükümet Programı, 27 Temmuz 1977 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 1 Ağustos 1977 tarihinde yapılan oylamaya 448 milletvekili katıldı. 41. Hükümet, 229 kabul, 219 ret ve 2 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.

41. Hükümet Bakanlar Kurulu (21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978)

SAdı SoyadıGörevi PartiMilletvekili
Olduğu İl
1Süleyman DemirelBaşbakan APIsparta
2Necmettin Erbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Y.MSPKonya
3Alparslan Türkeş Devlet Bakanı ve Başbakan Y.MHPAdana
4Seyfi Öztürk Devlet Bakanı APEskişehir
5Süleyman Arif Emre Devlet Bakanı MSPİstanbul
6Sadi SomuncuoğluDevlet Bakanı MHPNiğde
7Ali Şevki Erek Devlet Bakanı APTokat
8Necmettin Cevheri Adalet Bakanı APUrfa
9Mehmet Sadettin Bilgiç Milli Savunma Bakanı APİstanbul
10Korkut Özal İçişleri Bakanı MSPErzurum
11İhsan Sabri Çağlayangil (C.Sen. Ü.)Dışişleri Bakanı APBursa
12Nevzat Cihat Bilgehan Maliye Bakanı APBalıkesir
13Nahit Menteşe Milli Eğitim Bakanı APAydın
14Mehmet Selahattin Kılıç Bayındırlık Bakanı APAdana
15Agah Oktay Güner Ticaret Bakanı MHPKonya
16Cengiz Gökçek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı MHPGaziantep
17Gün SazakGümrük ve Tekel Bakanı MHPTBMM dışından
18Fehim Adak Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bak.MSPMardin
19Yılmaz Ergenekon Ulaştırma Bakanı APBursa
20İsmail Fehmi CumalıoğluÇalışma Bakanı MSPİstanbul
21Oğuzhan Asiltürk Sanayi ve Teknoloji Bakanı MSPAnkara
22Kamran İnan (C.Senatosu Üyesi)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı APBitlis
23İskender Cenap Ege (C.Sen. Ü.)Turizm ve Tanıtma Bakanı APAydın
24Mehmet Recai Kutan İmar ve İskân Bakanı MSPMalatya
25Turgut Yücel Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı APGümüşhane
26Sabahattin Savcı (C.Senatosu Ü.)Orman Bakanı MSPDiyarbakır
27Önol ŞakarGençlik ve Spor Bakanı APManisa
28Avni Akyol Kültür Bakanı APBolu
29Turhan Kapanlı (C. Senatosu Ü.) Sosyal Güvenlik Bakanı APAnkara

41. Hükümet’te Kabine Değişikliği

41. Hükümet’te ilk değişiklik 1 Kasım 1977 tarihinde yapıldı. Önal Şakar’dan boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Ali Şevki Erek, Mehmet Sadettin Bilgiç’ten boşalan Milli Savunma Bakanlığı’na ise Turhan Kapanlı atandı.

41. Hükümet’te 1 Kasım 1977 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

SAdı SoyadıGörevi PartiMilletvekili
Olduğu İl
1Turhan Kapanlı (C.Senatosu Ü.)Milli Savunma BakanıAPAnkara
2Ali Şevki ErekGençlik ve Spor BakanıAPTokat

11 Kasım 1977 tarihinde Ali Şevki Erek’ten boşalan Devlet Bakanlığı’na Ertuğrul Ekrem Ceyhun, Turhan Kapanlı’dan boşalan Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise Mehmet İlhami Ertem atandı.

41. Hükümet’te 11 Kasım 1977 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

SAdı SoyadıGörevi PartiMilletvekili
Olduğu İl
1Ertuğrul Ekrem CeyhunDevlet BakanıAPİstanbul
2Mehmet İlhami ErtemSosyal Güvenlik BakanıAPEdirne

29 Aralık 1977 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Altan Öymen ve Hayrettin Uysal içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliği zedelediği, halkın çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla 41. Hükümet hakkında gensoru açılması için önerge verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 31 Aralık 1977 tarihli oturumunda yapılan oylama sonucunda hükümet güvenoyu alamayınca düştü. Cumhuriyet tarihinde gensoru ile düşürülen ilk hükümet oldu.

41. Hükümet, 5 Ocak 1978 tarihinde sona erdi. 41. Hükümet, ülkeyi 168 gün yönetti. 

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 29. 10. 219
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim 29. 10. 219
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_6.pdf Erişim 29. 10. 219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 29. 10. 219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 29. 10. 219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 29. 10. 219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 29. 10. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir