43. Hükümet – VI. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

43. Hükümet – VI. Demirel Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

Başbakan Mustafa Bülent Ecevit, 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan ara seçimlerde muhalefet partili milletvekillerinin iktidar milletvekillerinden fazla olması nedeni ile istifa etti. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, hükümeti kurma görevini Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman Demirel, 12 Kasım 1979 tarihinde bir azınlık hükümeti kurdu.

43. Hükümet Güvenoyu Aldı

Süleyman Demirel tarafından kurulan 43. Hükümet Programı, 19 Kasım 1979 tarihinde Genel Kurul’da okundu. 25 Kasım 1979 tarihinde yapılan oylamaya 438 milletvekili katıldı. 43. Hükümet, 229 kabul, 208 ret ve 1 çekimser oy ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı.

43. Hükümet Bakanlar Kurulu (12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980)

SAdı SoyadıGörevi Milletvekili
Olduğu İl
1Süleyman DemirelBaşbakan Isparta
2Orhan Eren Devlet Bakanı Ankara
3Ertuğrul Ekrem CeyhunDevlet Bakanı İstanbul
4Muhammet Kelleci Devlet Bakanı Amasya
5Ahmet Karahan Devlet Bakanı Gaziantep
6Metin Musaoğlu Devlet Bakanı Mardin
7Köksal Toptan Devlet Bakanı Zonguldak
8Ömer Ucuzal (C. Senatosu Üyesi)Adalet Bakanı Eskişehir
9Ahmet İhsan Birincioğlu (C.Senatosu Ü.)Milli Savunma Bakanı Trabzon
10Mustafa Gülcügil (C. Senatosu Üyesi) İçişleri Bakanı Isparta
11Hayrettin Erkmen (C. Senatosu Üyesi) Dışişleri Bakanı Giresun
12İsmet Abdullah Sezgin Maliye Bakanı Aydın
13Orhan Cemal Fersoy (C. Senatosu Üyesi)Milli Eğitim Bakanı İstanbul
14Mehmet Selahattin KılıçBayındırlık Bakanı Adana
15Halil Başol Ticaret Bakanı Tekirdağ
16Ali Münif İslamoğlu (C. Senatosu Üyesi)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kastamonu
17Ahmet ÇakmakGümrük ve Tekel Bakanı Bolu
18Hüseyin ÖzalpUlaştırma Bakanı Samsun
19Cemal Külahlı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bursa
20Nuri Kemal Bayar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sakarya
21Ahmet Esat Kıratlıoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nevşehir
22Barlas Küntay (C. Senatosu Üyesi)Turizm ve Tanıtma Bakanı Bursa
23Hayrettin Turgut Toker İmar ve İskân Bakanı Ankara
24Ahmet Karayiğit (C. Senatosu Üyesi)Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Afyonkarahisar
25Hasan Ekinci Orman Bakanı Artvin
26Talat Asal Gençlik ve Spor Bakanı İzmir
27Sümer Oral Sosyal Güvenlik Bakanı Manisa
28Tevfik KoraltanKültür Bakanı Sivas
29Hüseyin Cavit Erdemir Çalışma Bakanı Kütahya

43. Hükümet’te Kabine Değişikliği

15 Mayıs 1980 tarihinde Muhammet Kelleci’nin Devlet Bakanlığı görevi sona erdi. 4 Ağustos 1980 tarihinde Mustafa Gülcügil’den boşalan İçişleri Bakanlığı’na Orhan Eren atandı.

43. Hükümet, 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile sona erdi. 43. Hükümet, ülkeyi 305 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 29.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim 29.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim 29.10.219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim 29.10.219
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim 29.10.219
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim 29.10.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: