5. Hükümet – IV. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

5. Hükümet – IV. İnönü Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

“5. Hükümet, 1 Kasım 1927 tarihinde İsmet İnönü tarafından kuruldu. 5. Hükümet aynı zamanda IV. İnönü Hükümeti olarak da bilinmektedir.”

1927 yılında yapılan genel seçimler neden ile 4. Hükümet’in görev süresi sona erdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili Mustafa İsmet İnönü’ye verdi. Mustafa İsmet İnönü, 1 Kasım 1927 tarihinde 5. Hükümet’i kurdu.

5. Hükümet Güvenoyu Aldı

5. Hükümet Programı, 5 Kasım 1927 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Aynı gün yapılan oylamaya 316 milletvekili katıldı. 5. Hükümet, 271 milletvekilinin kabul, 44 milletvekilinin ret oyu ile Meclis’ten güvenoyu aldı. 

5. Hükümet Bakanlar Kurulu (1 Kasım 1927 – 27 Eylül 1930)

Görevi Adı SoyadıMilletvekili
Olduğu İl
BaşvekilMustafa İsmet Paşa (İnönü)Malatya
Adliye VekiliMahmut Esat Bey (Bozkurt)İzmir
Müdafaa-i Milliye Vekili ve Bahriye Vekâleti VekiliMustafa Abdülhalik Bey (Renda)Çankırı
Dahiliye VekiliMehmet Şükrü Bey (Kaya)Muğla
Hariciye VekiliTevfik Rüştü Bey (Aras)İzmir
Maliye VekiliMehmet Şükrü Bey (Saraçoğlu)İzmir
Maarif Vekili (1 Kasım 1927 – 5 Ocak 1929)Mustafa Necati Bey (Uğural)İzmir
Maarif Vekili (2 Mart 1929 – 13 Nisan 1929)Hüseyin Vasıf Bey (ÇINAR)İzmir
Maarif Vekili (13 Nisan 1929 – 22 Eylül 1930)Cemal Hüsnü Bey (Taray)Gümüşhane
Nafia VekiliMehmet Behiç Bey (Erkin)İstanbul
Nafia Vekili (15 Ekim 1928 – 27 Eylül 1930)Mehmet Recep Bey (Peker)Kütahya
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekaleti VekiliMustafa Rahmi Bey (Köken)İzmir
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekiliİbrahim Refik Bey (Saydam)İstanbul
İktisat Vekili (21 Ocak 1928– 29 Mayıs 1929)Mustafa Rahmi Bey (Köken)İzmir
İktisat Vekili (29 Mayıs 1929 – 27 Eylül 1930) Şakir Bey (Kesebir)Edirne

21 Ocak 1928 tarihinde Mustafa Rahmi Bey İktisat Vekili oldu. 15 Ekim 1928 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mehmet Behiç Bey’in yerine Mehmet Recep Bey Nafia Vekili, 2 Mart 1929 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Mustafa Necati Bey’in yerine Hüseyin Vasıf Bey Maarif Vekili, 13 Nisan 1929 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hüseyin Vasıf Bey’in yerine Cemal Hüsnü Bey Maarif Vekili, 29 Mayıs 1929 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Mustafa Rahmi Bey’in yerine Şakir Bey İktisat Vekili olarak atandı.

5. Hükümet, Başvekil Mustafa İsmet İnönü’nün Hükümet’ten çekilmesi ile 27 Eylül 1930 tarihinde sona erdi. 5. Hükümet, ülkeyi 1061 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 10. 2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 24. 10. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 24. 10. 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: