57. Hükümet– V. Ecevit Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

57. Hükümet– V. Ecevit Hükümeti – Bakanlar Kurulu Listesi

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti (DSP) 136, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 129, Fazilet Partisi (FP) 111, Anavatan Partisi (ANAP) 86, Doğru Yol Partisi (DYP) 85, bağımsızlar ise 3 milletvekili elde etti. Seçimlerden tek parti iktidarı çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kurma görevini Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Bülent Ecevit’e verdi. Mustafa Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi’nden oluşan koalisyon hükümetini kurdu.

57. Hükümet Güvenoyu Aldı

Mustafa Bülent Ecevit tarafından kurulan 57. Hükümet Programı, 4 Haziran 1999 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda okundu. 9 Haziran 1999 tarihinde yapılan oylamaya 536 milletvekili katıldı. 57. Hükümet, 354 kabul, 182 ret oyu ile Meclis Genel Kurulu’ndan güvenoyu aldı. 

57. Hükümet Bakanlar Kurulu (28 Mayıs 1999)

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Mustafa Bülent Ecevit Başbakan DSP İstanbul
2 Devlet Bahçeli Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı MHP Osmaniye
3 Ahmet Mesut Yılmaz Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ANAP Rize
4 Hasan Hüsamettin Özkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı DSP İstanbul
5 Mehmet Keçeciler Devlet Bakanı ANAP Konya
6 Hikmet Uluğbay Devlet Bakanı DSP Ankara
7 Tunca Toskay Devlet Bakanı MHP Antalya
8 Yüksel Yalova Devlet Bakanı ANAP Aydın
9 Şükrü Sina Gürel Devlet Bakanı DSP İzmir
10 Sadi Somuncuoğlu Devlet Bakanı MHP Aksaray
11 Rüştü Kazım Yücelen Devlet Bakanı ANAP İçel
12 Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı DSP Gaziantep
13 Ramazan Mirzaoğlu Devlet Bakanı MHP Kırşehir
14 Edip Safder Gaydalı Devlet Bakanı ANAP Bitlis
15 Hasan Gemici Devlet Bakanı DSP Zonguldak
16 Şuayip Üşenmez Devlet Bakanı MHP Yozgat
17 Mehmet Ali İrtemçelik Devlet Bakanı ANAP İstanbul
18 Fikret Ünlü Devlet Bakanı DSP Karaman
19 Abdülhaluk Mehmet Çay Devlet Bakanı MHP Çorum
20 Hikmet Sami Türk Adalet Bakanı DSP Trabzon
21 Sabahattin Çakmakoğlu Millî Savunma Bakanı MHP Kayseri
22 Sadettin Tantan İçişleri Bakanı ANAP İstanbul
23 İsmail Cem Dışişleri Bakanı DSP Kayseri
24 Sümer Oral Maliye Bakanı ANAP İzmir
25 Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı DSP Sinop
26 Koray Aydın Bayındırlık ve İskân Bakanı MHP Ankara
27 Osman Durmuş Sağlık Bakanı MHP Kırıkkale
28 Enis Öksüz Ulaştırma Bakanı MHP İçel
29 Hüsnü Yusuf  Gökalp Tarım ve Köyişleri Bakanı MHP Sivas
30 Yaşar Okuyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ANAP Yalova
31 Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı MHP İzmir
32 Mustafa Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ANAP Çanakkale
33 Mustafa İstemihan Talay Kültür Bakanı DSP İçel
34 Erkan Mumcu Turizm Bakanı ANAP Isparta
35 İbrahim Nami Çağan Orman Bakanı DSP İstanbul
36 Fevzi Aytekin Çevre Bakanı DSP Tekirdağ

57. Hükümet’te Kabine Değişikliği

22 Temmuz 1999 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Hikmet Uluğbay’ınyerine Recep Önal Devlet Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 22 Temmuz 1999 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Recep Önal Devlet Bakanı DSP Bursa

22 Mayıs 2000 tarihinde Sadi Somuncuoğlu’nu yerine Faruk Bal Devlet Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 22 Mayıs 2000 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Faruk Bal Devlet Bakanı MHP Konya

8 Mayıs 2001 tarihinde Mustafa Cumhur Ersümer’in yerine Zeki Çakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 8 Mayıs 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Zeki Çakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ANAP Bartın

2 Mart 2001 tarihinde TBMM dışından Kemal Derviş Devlet Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 2 Mart 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Kemal Derviş Devlet Bakanı TBMM Dışından

5 Haziran 2001 tarihinde Yüksel Yalova’nın yerine Sadettin Tantan, Rüştü Kazım Yücelen yerine ise Yılmaz Karakoyunlu Devlet Bakanı oldu. Sadettin Tantan’ın yerine Rüştü Kazım Yücelen İçişleri Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 5 Haziran 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Sadettin Tantan Devlet Bakanı ANAP İstanbul
2 Yılmaz Karakoyunlu Devlet Bakanı ANAP İstanbul
3 Rüştü Kazım Yücelen İçişleri Bakanı ANAP İçel

30 Temmuz 2001 tarihinde Enis Öksüz’ün yerine Oktay Vural Ulaştırma Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 30 Temmuz 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Oktay Vural Ulaştırma Bakanı MHP İzmir

8 Ağustos 2001 tarihinde Sadettin Tantan’ın yerine Nejat Arseven Devlet Bakanı, Erkan Mumcu’nun yerine Mustafa Rüştü Taşar Turizm Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 8 Ağustos 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Nejat Arseven Devlet Bakanı ANAP Ankara
2 Mustafa Rüştü Taşar Turizm Bakanı ANAP Gaziantep

19 Eylül 2001 tarihinde Koray Aydın’ın yerine Abdulkadir Aycan Bayındırlık ve İskan Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 19 Eylül 2001 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Abdulkadir Akcan Bayındırlık ve İskan Bakanı MHP Afyonkarahisar

7 Ocak 2002 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Abdülhaluk Mehmet Çay’ın yerine Reşat Doğru Devlet Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 7 Ocak 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Reşat Doğru Devlet Bakanı MHP Tokat

9 Temmuz 2002 tarihinde Hasan Hüsamettin Özkan’ın yerine Şükrü Sina Gürel Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Recep Önal’ın yerine Hüseyin Tayfun İçli, Şükrü Sina Gürel’in yerine Mehmet Zeki Sezer Devlet Bakanı olarak atandı. Mustafa İstemihan Talay’ın yerine Burhan Suat Çağlayan Kültür Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 9 Temmuz 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı  Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Şükrü Sina Gürel Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı DSP İzmir
2 Hüseyin Tayfun İçli Devlet Bakanı DSP Ankara
3 Mehmet Zeki Sezer Devlet Bakanı DSP Ankara
4 Burhan Suat Çağlayan Kültür Bakanı DSP İzmir

10 Temmuz 2002 tarihinde Mustafa Yılmaz’ın yerine Mehmet Kocabatmaz, Hasan Gemici’nin yerine Melda Bayer Devlet Bakanı olarak atandı. Metin Bostancıoğlu’nun yerine ise Necdet Tekin Milli Eğitim Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 10 Temmuz 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Mehmet Kocabatmaz Devlet Bakanı DSP Denizli
2 Melda Bayer Devlet Bakanı DSP Ankara
3 Necdet Tekin Milli Eğitim Bakanı DSP Kırıkkale

12 Temmuz 2002 tarihinde Tayyibe Gülek Devlet Bakanı olarak atandı. Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, İsmail Cem’in yerine Dışişleri Bakanlığına da atandı.

57. Hükümet’te 12 Temmuz 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Tayyibe Gülek Devlet Bakanı DSP Adana
2 Şükrü Sina Gürel Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı DSP İzmir

3 Kasım 2002 tarihinde yapılacak genel seçimlerinden önce (Anayasanın 114. maddesi hükmü gereğince) Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Ulaştırma Bakanı Oktay Vural görevinden istifa etti. Adalet Bakanlığına Aysel Çelikel, İçişleri Bakanlığına Muzaffer Ecemiş, Ulaştırma Bakanlığına ise Naci Kınacıoğlu atandı.

57. Hükümet’te 5 Ağustos 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Aysel Çelikel Adalet Bakanı Parlamento Dışı
2 Muzaffer Ecemiş İçişleri Bakanı Parlamento Dışı
3 Naci Kınacıoğlu Ulaştırma Bakanı Parlamento Dışı

7 Ağustos 2002 tarihinde Nejat Arseven yerine Ali Doğan Devlet Bakanı, Yaşar Okuyan’ın yerine Nejat Arseven Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 7 Ağustos 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Ali Doğan Devlet Bakanı ANAP Kahramanmaraş
2 Nejat Arseven Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ANAP Ankara

10 Ağustos 2002 tarihinde Kemal Derviş’in yerine Masum Türker Devlet Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 10 Ağustos 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Masum Türker Devlet Bakanı DSP İstanbul

24 Ağustos 2002 tarihinde Fikret Ünlü’nün yerine Erdoğan Toprak Devlet Bakanı olarak atandı.

57. Hükümet’te 24 Ağustos 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Parti Milletvekili Olduğu İl
1 Erdoğan Toprak Devlet Bakanı DSP İstanbul

12 Eylül 2002 tarihinde Edip Safder Gaydalı’ını yerine Mehmet Salih Yıldırım Devlet Bakanı oldu.

57. Hükümet’te 12 Eylül 2002 Tarihli Bakanlar Kurulu Değişikliği

S Adı Soyadı Görevi Partisi Milletvekili Olduğu İl
1 Mehmet Salih Yıldırım Devlet Bakanı ANAP Şırnak

57. Hükümet, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimler nedeni ile 18 Kasım 2002 tarihinde sona erdi. 57. Hükümet, ülkeyi 1271 gün yönetti.

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 31.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim: 31.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 31.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane_hukumetler.html Erişim: 31.10.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 31.10.2019
https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/genel_secim.html Erişim: 31.10.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 31.10.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: