Abdülhak Şinasi Hisar Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri

Abdülhak Şinasi Hisar Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri

Abdülhak Şinasi Hisar, şair, yazar.

14 Mart 1888 tarihinde İstanbul Rumelihisarı’nda doğmuştur. Babası Mahmud Celaleddin Bey, annesi ise Belgrat Muhafızı Selim Paşa’nın torunu Neyyir Hanım’dır. Mekteb-i Sultani mezunu olan Mahmud Celaleddin Bey, Hazine-i Evrak, Mürüvvet, İnsaniyet  ve  Ceride dergilerini yayımlamıştır. Osmanlı’da çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. Babasının Şinasi ile Abdülhak Hamit’e hayranlığı nedeniyle adı Abdülhak Şinasi olarak konulmuştur.

Eğitim Hayatı

Abdülhak Şinasi Hisar’ın çocukluğu varlıklı ve kültürlü bir ortamda geçmiştir. Küçük yaşta Fransızca öğrenmeye başlamış ve Tevfik Fikret’ten Türkçe dersleri almıştır. Rumelihisarı İptidai Mektebi’nde öğrenim görmüştür. 1898 yılında Mekteb-i Sultani’ye yatılı öğrenci olarak girmiştir. 1905 yılında ailesine haber vermeden ve okulu tamamlamadan Paris’e gitmiştir. Paris’te Ecole Libre des Sciences Politique’e (Siyasi Bilimler Okulu) kaydolmuş, Jön Türkler ile tanışmıştır. Paris’te bulunduğu dönemde dönemin ünlü yazarları ile tanışmış ve etkileşim içerisinde olmuştur.

Çalışma Hayatı

1908/09 yılında Paris’ten dönmüştür. 1909 yılında bir Fransız şirketi olan Baron de Lormais’te çalışmaya başlamıştır. 1911 yılında açılan Türk Ocağı, arkadaşları ile edebiyat üzerine konuşmalar yaptıkları yer olmuştur. Sonrasında Milli Ahrar Fırkası kurucuları arasında yer almıştır.

1913 yılında Kozlu’da bir Alman şirketi olan Stinnes’te umumi kâtip, 1920 yılında ise Osmanlı Bankası’nda mütercim olarak çalışmaya başlamıştır. 1922 yılında Rumelihisarı’ndaki yalıları yanmıştır. Bu yangında kitapları, yazıları ve notları da küle dönmüştür.

1924 yılında Reji İdaresi tercüme kaleminde işe girmiştir. 1931 yılında Ankara’ya gitmiştir. Ankara’da Hariciye Vekâleti’nde kâtiplik ve müşavirlik görevlerinde bulunmuştur. 1948 yılında sağlık sorunları nedeniyle Hariciye Vekâleti’ndeki görevlerini bırakarak İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’da çeşitli derneklerde faaliyetlerde bulunmuş ve Türk Yurdu Dergisi Neşriyat Müdürü olarak görev yapmıştır. 1960 yılında Merkez Bankası’nda başmütercim olarak çalışmaya başlamıştır. Yaşamının son yıllarında maddi sorunlar yaşamıştır.

Edebi Kişiliği

Abdülhak Şinasi Hisar, hatıra, şiir, roman, hikâye, makale, deneme, eleştiri, antoloji vb. türde eserler yazmıştır. Maurice Barres, Anatole France ve Marcel Proust’ten etkilenmiştir. Eserlerinde kendine özgü bir üslubu vardır. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Eserlerinde bireyin iç dünyası ve geçmiş önemlidir. Edebiyatımıza “Boğaziçi Medeniyeti” tabirini sokmuştur.

Eşi ve Çocukları

Hiç evlenmemiştir.

Ölümü

3 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul Nişantaşı’nda bulunan evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat etmiştir. İstanbul’da Aksaray Valide Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. 

Eserleri

 • Fahim Bey ve Biz (1941)
 • Boğaziçi Mehtapları (1942)
 • Çamlıcadaki Eniştemiz (1944)
 • Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)
 • Boğaziçi Yalıları (1954)
 • Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde (1955)
 • Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)
 • Geçmiş Zaman Fıkraları (1958)
 • İstanbul ve Pierre Loti (1958)
 • Yahya Kemal’e Veda (1959)
 • Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı (1963)

Kaynakça

https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/90249/T08600-1.pdf?sequence=1 HYPERLINK “https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/90249/T08600-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y”& HYPERLINK “https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/90249/T08600-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y”isAllowed=y Erişim: 29. 05. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41087.pdf Erişim: 29. 05. 2021
http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002020.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/hisar-abdulhak-sinasi Erişim: 29. 05. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/hisar-abdulhak-sinasi Erişim: 29. 05. 2021
http://docs.neu.edu.tr/library/6292104697.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/652855 Erişim: 29. 05. 2021
http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/baharnur_garan_abdulhak_sinasi_hisar.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://docplayer.biz.tr/47101618-Abdulhak-sinasi-hisar.html Erişim: 29. 05. 2021
https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-8c7b7584-4156.pdf Erişim: 29. 05. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38309514.pdf Erişim: 29. 05. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir