Abdulkadir Cavit Ekin Kimdir?

Abdulkadir Cavit Ekin Kimdir?

Abdulkadir Cavit Ekin, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1895 yılında Diyarbakır’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Abdulkadir Cavit Ekin, Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Diyarbakır Hukuk İşleri Müdürü, Silvan Kaymakamı, Başvekâlet Hususi Kalem Müdürü, Müskirat İnhisarı Murakıbı, Tuz İnhisarı Başmurakıbı, İnhisarlar Umum Müdürlüğü Murakıbı, Tuz İşleri Müdürü ve Teftiş Heyeti Başkanı, Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti Başkanı olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

2. Dönem ara seçimlerde Diyarbakır Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Mehmet Recep Peker’in kurmuş olduğu 15. Hükümet’te 5 Eylül 1947 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ekonomi Bakanı olarak atandı. Hasan Hüsnü Saka’nın 10 Eylül 1947 tarihinde kurmuş olduğu 16. Hükümet’te (I. Saka Hükümeti) ve 10 Haziran 1948 tarihinde kurmuş olduğu 17. Hükümet’te (II. Saka Hükümeti) Ekonomi Bakanlığı görevi devam ettirildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

5 Ocak 1976 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir