Abdullah Azmi Torun Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Abdullah Azmi Torun Kimdir? Nereli, Hayatı, Ölümü

Abdullah Azmi Torun (Abdullah Azmi Bey), bakan, milletvekili, siyasetçi, hukukçu.

1869 yılında Eskişehir’de doğdu.

Eğitim Hayatı

İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Manastır İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi Üyesi, Heyeti İthamiye Başkanı ve Olağanüstü Mahkeme Üyesi, İstanbul Sulh Hâkimi ve İstanbul Bidayet Mahkemesi Üyesi olarak görevde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1, 2 ve 3. Dönemde Kütahya, 4. Dönemde ise Eskişehir Mebusu olarak görev yaptı. 1. ve 2. Dönemde Eskişehir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı.

1. Dönemde Kanuni Esasi (Anayasa Komisyonu) ve Adliye Encümeni Reisi, Büyük Millet Meclisi 2. Reis Vekili olarak görevde bulundu. 2. Dönemde Şeriye ve Evkaf Encümeni Reisliği (Din İşleri ve Vakıflar Komisyonu Başkanı) yaptı.

Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda kurulan 3. İcra Vekilleri Heyeti’nde 11 Mayıs 1922 tarihinde yapılan değişiklikte Mustafa Fehmi Bey’in yerine Umur-ı Şeriye Vekilioldu. Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda 12 Temmuz 1922 tarihinde kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde Şeriye Vekilliği devam ettirildi.

Ölümü

Abdullah Azmi Torun, 27 Eylül 1937 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: