Abdullah Hilmi Tunalı Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Abdullah Hilmi Tunalı  Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Abdullah Hilmi Tunalı (Tunalı Hilmi Bey), milletvekili, gazeteci, yazar.

28 Ağustos 1871 tarihinde Bulgaristan Eskicuma’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İstanbul Askerî Rüştiyesi ve Kuleli Askerî Tıbbiye İdadisi’nde öğrenim görmüştür. Mektebi Tıbbiyei Şahane’ye kaydolmuş, öğrenimini Cenevre Üniversitesi Pedagoji Şubesi’nde devam ettirmiştir. Buradan mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

21 Aralık 1896 tarihinde Osmanlı İhtilal Komitesi’ni kurmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreteri, Madrid Elçiliği Türkçe Başkâtipliği, Kahire’de yayınlanan Kanuni Esasi ve Hak Gazeteleri Muharriri, Mülkiye Müfettişi, Muhacirin Umum Müdürlüğü, Sevkiyatı Hariciye Memuru olarak görevlerde bulunmuştur. Osmanlı Gazetesi’nin sahibiydi.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönem’de Bolu Mebusu olarak görev yapmıştır. 1. Dönem’de Bolu, 2. ve 3. Dönem’de ise Zonguldak Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştır.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

Abdullah Hilmi Tunalı, 26 Temmuz 1928 tarihinde İstanbul’da Şişli Eftal Hastanesi’nde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/Cilt1.pdf Erişim: 01. 11. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 01. 11. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/8306 Erişim: 01. 11. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44734.pdf Erişim: 01. 11. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir