Ahmet Cevat Emre Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Ahmet Cevat Emre Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Ahmet Cevat Emre (Ahmet Cevad Emre, Ahmet Cevat Bey), milletvekili, öğretmen, gazeteci, yazar.

1878 yılında Girit’te doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İdadiyi bitirmiştir. Fransızca, İngilizce, Rumca, Rusça ve İtalyanca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Trablusgarp Valisi, Rasim Paşa’nın çiftlik yöneticisi, Trablusgarp İstinaf Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Resmo Vakıf İdaresi Memuru, Yeni Asır, İkdam, Şurayı Ümmet, Sabah, İfham, Akşam ve Vakit Gazetesi Yazarı olarak görevler yapmıştır.

Daru’l-Muallimin Fransızca Öğretmeni, Fransızca, Türkçe Sarf ve Nahiv Öğretmeni, Hususi Daru’l-Mürebbiyât Okulu Kurucusu ve Öğretmeni, Daru’l-Fünun Edebiyat Şubesi ve Ural-Altay Dilleri Öğretmeni, Türk Dil Encümeni Azası, Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kurucu Üyesi ve 1-6. Kurultaylarda Merkez Kurulu Üyesi ve Kolbaşkanı olarak görevlerde bulunmuştur. Ticaret yapmıştır. Muhit Dergisi’nin sahibiydi.

Siyasi Hayatı

Büyük Millet Meclisi’ne 4. (Ara seçim) ve 5. Dönem’de Çanakkale Milletvekili olarak katılmıştır.

Kitapları

  • Atatürk’e Tarih Tezi
  • Çocuklara Hikâye Anlatmak Sanatı
  • İki Neslin Tarihi
  • Ondördüncü Asır Betikleri
  • Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri
  • Türk Dilbilgisi
  • Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri
  • Türkçe Sarf ve Nahiv
  • Türkçede İsim Temelleri – Mukayeseli Türk Gramerine Hazırlık İrdemleri

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

10 Aralık 1961 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 27. 11. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 27. 11. 2022
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/emre-ahmet-cevat Erişim: 27. 11. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir