Ahmet Fikri Tüzer Kimdir?

Ahmet Fikri Tüzer Kimdir?

Ahmet Fikri Tüzer, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, hekim.

1877 yılında Bulgaristan Şumnu’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Ahmet Fikri Tüzer, Askerî Tıbbiye’yi bitirdi. Gülhane Hastanesi’nde ihtisası yaptı.

Çalışma Hayatı

Ordunun çeşitli sağlık kurumlarında görev yaptı. 3. Ordu Menzil Baştabibi, Şark Ordular Grubu Başmenzili Müfettişliği Baştabibi, Kuleli İdadisi Baştabibi, Selimiye Hastanesi Şube Amiri, Gülhane Tatbikat Okulu Müdür Yardımcısı, Sıhhiye Müfettişi, Sıhhiye Vekâleti Sosyal Yardım Müdürü, Daru’l-Eytamlar Genel Müdürü, Sıhhiye Vekâleti Müsteşarı, Erzurum Bölge Baştabibi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

3, 4, 5 ve 6. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 3, 4 ve 5. Dönemde Sıhhıye, Sıhhat ve İçtimaî Muâvenet Encümeni Reisi (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı.

Refik Saydam’ın kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) 6 Mayıs 1942 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Dâhiliye Vekili (İçişleri Bakanı) olarak atandı. Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Temmuz 1942 tarihinde kurmuş olduğu 13. Hükümet’te (I. Saraçoğlu Hükümeti) Dâhiliye Vekilliği görevi devam ettirildi.

Ödülleri

  • Harp Madalyası
  • 4. Mecidî Nişanı

Ölümü

16 Ağustos 1942 yılında vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.icisleri.gov.tr/icisleri-bakanligi-tarihcesi Erişim: 12.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: