Ahmet Haşim Kimdir? Eserleri, Şiirleri, Edebi Kişiliği

Ahmet Haşim Kimdir? Eserleri, Şiirleri, Edebi Kişiliği

Ahmet Haşim, şair, yazar.

1883 ile 1887 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. Babası Arif Hikmet Bey, annesi ise Sara Hanım’dır. Baba tarafı Bağdatlı Âlûsîzâdeler’e, anne tarafı ise Kâhyazâdeler’e dayanmaktadır. Babası Arif Hikmet Bey, Arap vilayetlerinde çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur.

Eğitim Hayatı

Ahmet Haşim’in ilköğrenimi babasının memuriyeti nedeniyle düzensiz geçmiştir. Çeşitli kaynaklarda İstanbul’a geldiğinde sadece Arapça bildiği yazılmaktadır. İstanbul’da ilk önce Numûne-i Terakkî Mektebi’nde öğrenim görmüştür. Daha sonra yatılı olarak Galatasaray Sultanisi’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Mekteb-i Hukuka devam etmiş ama bitirmemiştir.

Çalışma Hayatı

1907 yılında reji idaresinde memuriyete başlamıştır. 1910 yılında İzmir Sultânîsi’ne Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. Daha sonra Maliye Nezâreti’nde mütercimlik yapmıştır.

I. Dünya Savaşı’nda askere alınmıştır. 1922 – 1924 yılları arasında İâşe Nezâreti ve Düyûn-ı Umûmiyye’de görevde bulunmuştur. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nde Bediiyat ve Esatir (estetik ve mitoloji), Harp Akademisi ile Mülkiye Mektebi’nde ise Fransızca öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Edebi Kişiliği

Fecr-i Ati topluluğu içerisinde yer almıştır. Empresyonizm ve sembolizmden etkilenmiştir. “Sanat için sanat” anlayışını benimsemiş, toplumsal konulara eğilmemiştir. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Arapça ve Farsça sözcüklere ziyadesiyle yer vermiştir. Şiirlerinde hüzün, yalnızlık, ölüm, aşk, tabiat gibi temaları ele almıştır.

Ölümü

4 Haziran 1933 tarihinde Kadıköy’deki evinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiştir. Eyüp Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Şiirleri

Göl Saatleri (1918)
Piyale (1926)

Nesirleri

Bize Göre (1928)
Gurabâhâne-i Laklakan (1928)
Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-hasim Erişim: 05.02.2021
https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi23_pdf/canbazyumusak_firdevsx.pdf Erişim: 05.02.2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38320467.pdf Erişim: 05.02.2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38312217.pdf Erişim: 05.03.2021
https://helwecan.com/109887-eARPPq-ahmet-hasim-siiri-ve-hayat Erişim: 05.02.2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1540559730.PDF Erişim: 05.02.2021
http://bizdosyalar.nevsehir.edu.tr/2ae9b767fe6fb9276380ef9ac6e311db/ahmet-hasimin-poetikasi-kapakli.pdf Erişim: 05.02.2021
https://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/597/SakineKorkmazYLtez.pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim: 05.03.2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: