Ahmet Hilmi Kalaç Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ahmet Hilmi Kalaç Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ahmet Hilmi Kalaç (Ahmet Hilmi Bey), milletvekili, idareci, gazeteci, yazar.

1887 yılında Kayseri’de doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İstanbul Mercan İdadisi’nden mezun olmuştur. Mülkiye Mektebi ve Yüksek Öğretmen Okulu Fen Şubesi’ni bitirmiştir. Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Kayseri İdaresi Tarih ve Coğrafya Öğretmeni, Liva Maiyet Memuru, Erciyes Gazetesi Başyazarı, Sivas Kangal Kaymakam Vekili, Su Şehri Kaymakamı, Şarkikaraağaç Mutasarrıf Vekili, Sivas Mektupçusu, Karaman Kaymakamı, Sivas Kongresi Kayseri Delegesi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu olarak görevlerde bulunmuştur. 1946 yılında emekliye ayrılmıştır.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönem Kayseri Mebusu olarak görev yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’ne 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. Dönem’de Kayseri Milletvekili olarak katılmıştır. 1. Dönem’de Şer’iye-Evkaf ve Layiha Encümeni Reisi olarak görevde bulunmuştur.

Kitapları

  • Kayseri’nin İktisadi Mevkii
  • Kendi Kitabım

Eşi ve Çocukları

Evli ve altı çocuk babasıydı.

Ölümü

19 Haziran 1966 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 09. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 09. 12. 2022
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/kalac-ahmet-hilmi Erişim: 09. 12. 2022
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/781197 Erişim: 09. 12. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir