Ahmet Kutsi Tecer Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Eserleri, Ölümü

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir? Nereli, Edebi Kişiliği, Eserleri, Ölümü

Ahmet Kutsi Tuncer, şair, yazar, devlet adamı, öğretmen, milletvekili.

4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs’te doğmuştur. Kutsi ismini doğduğu şehirden almıştır. Babası Abdurrahman Bey, annesi ise Hatice Hanım’dır. Babasının memuriyeti nedeniyle birçok şehirde yaşamıştır.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine Kudüs’te Fransız Frerler Mektebi’nde başlamıştır. Ortaokulu Kırıkkale’de okumuştur. İstanbul Kadıköy Sultanisi’ni bitirmiştir. Halkalı Ziraat Mektebi Âlîsi’nden mezun olmuştur. Yüksek Muallim Mektebi öğrencisi olarak Daru’l-Fünûn Felsefe Şubesi’nde yüksek öğretime başlamıştır. 1925 yılında okulun bursu ile Paris’e gitmiş ve Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. 1929 yılında Daru’l-Fünûn Felsefe Şubesi’ni tamamlamıştır.

Fransızca ve İngilizce öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

1930 yılında Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe – Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Samsun Lisesi Felsefe Muallim Muavini, Ankara Erkek Lisesi Türkçe Muallim Muavini, Sivas Lisesi Edebiyat Muavini, Sivas Maarif Müdürü, Maarif Vekâleti Yüksek Tedrisat Şube Müdürü, Yüksek Öğretim Genel Müdürü, Talim ve Terbiye Heyeti Azası olarak görevlerde bulunmuştur

4. Dönem ara seçimlerde Seyhan Milletvekili olmuştur. 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Urfa Milletvekili seçilmiştir. 1948 yılında Devlet Konservatuvarı’na, 1949 yılında ise Paris Kültür Ataşeliğine tayin edilmiştir. 1950 yılında UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegesi olmuştur. Galatasaray Lisesi, İstanbul Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Akademisi Gazetecilik Enstitüsü’nde ders vermiştir. 1966 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü’nden emekliye ayrılmıştır.

Dergah, Mihrab, Millî Mecmua, Meş’ale, Varlık, Oluş, Yücel, Görüş, Oluş, Yücel, Türk Düşüncesi, Türk Yurdu, Vatan, Ülkü dergi ve gazetelerinde yazılar yazmıştır. Sivas Halk Şairleri Koruma Derneği Kurucu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Edebi Kişiliği

Beş Hececiler kuşağından sonra Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın olduğu kuşaktandır. Şiirlerinde önceleri aşk ve ölüm temalarını konu edinirken, daha sonra türküler ve memleket temalarını ele almaya başlamıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış ve sade bir dil kullanmıştır.

Eşi ve Çocukları

1937 yılında Meliha Hanım ile evlenmiştir. Mehmet ve Leyla adında iki çocuk babasıdır.

Ölümü

22 Temmuz 1967 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Şiirleri

  • Şiirler (1932)
  • Bütün Şiirleri (1980)

Piyesleri

  • Koçyiğit Köroğlu (1941)
  • Köşebaşı (1947)
  • Bir Pazar Günü (1958)

Diğer Eserleri

  • Sivas Halk Şairleri Bayramı (1932)
  • Köylü Temsilleri (1940)
  • Türk Folklorunda Sosyal Mesele (1969)

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 14. 03. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/tecer-ahmet-kutsi Erişim: 14. 03. 2021
https://tezarsivi.com/ahmet-kutsi-tecerin-hayati-sanati-ve-eserleri Erişim: 14. 03. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/09/5_Nail-TAN-_-Ahmet-Kutsi-Tecer-ve-T%c3%bcrk-Dil-Kurumu.pdf Erişim: 14. 03. 2021
http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77370 Erişim: 14. 03. 2021
http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/mustafa_karabulut_ahmet_kutsi_tecer_halkbilim.pdf Erişim: 14. 03. 2021
https://docplayer.biz.tr/167982019-Ayni-sesin-pesinde-ahmet-kutsi-tecer-in-nerdesin-siiri-uzerine.html Erişim: 14. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir