Ahmet Muhip Dıranas Kimdir? Edebi Kişiliği, Şiirleri, Hayatı, Ölümü

Ahmet Muhip Dıranas Kimdir? Edebi Kişiliği, Şiirleri, Hayatı, Ölümü

Ahmet Muhip Dıranas, şair, yazar, bürokrat.

Doğum tarihi farklı kaynaklarda 1908 veya 1909 olarak geçmektedir. Yazarın doğum yeri konusunda da farklı görüşler söz konusudur. Bazı kaynaklar, İstanbul’da doğduğunu belirtmektedir. Bazı kaynaklar ise Sinop’un Erfelek İlçesi Salı Köyü’nde dünyaya geldiğini belirtmektedir. Babası Galip Efendi, annesi ise Seniha Hanım’dır.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimini Sinop’ta tamamlamıştır. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi’nde mezun olmuştur. Ankara Erkek Lisesi’nde Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan ders almıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmüştür. İki yıl öğrenim gördükten sonra eğitimini yarıda bırakmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim görmüş, bu okulu da yarıda bırakmıştır.

Çalışma Hayatı

1930 – 1935 yılları arasında Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde çalışmıştır. İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde kütüphane memuru olarak görevde bulunmuştur. 1930 – 1932 yılları arasında Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi kâtipliği ile müdür yardımcılığı, 1938 – 1942 yılları arasında ise Ankara’da Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları yöneticiliği yapmıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumu Neşriyat Müdürlüğü, Devlet Tiyatrosu Edebî Kurul Üyeliği, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı, Anadolu Ajansı İdare Meclisi ve Devlet Tiyatroları Edebî Heyet Başkanlığı, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

1949 yılından itibaren Zafer Gazetesi’nde köşe yazıları yazmıştır. 1950 ve 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den, 1965 seçimlerinde ise Adalet Partisi’nden Sinop Milletvekili adayı olmuş ama kazanamamıştır.

Edebi Kişiliği

Ahmet Muhip Dıranas, devrin hâkim ideolojilerine iltifat etmemiş herhangi bir edebî akım ve topluluğa da katılmamıştır. Şiirlerinde ölüm, aşk, kadın, doğa, varlık, sanat, mutluluk, yalnızlık, karamsarlık, ölüm sonsuzluk gibi temaları işlemiştir. Hayatının sonlarına doğru sosyal ve siyasal temalı şiirlere de yer vermiştir. Şiirlerinde ses ve müzik, tema kadar önemlidir. Dil konusuna büyük titizlik göstermiş, yaşayan sözcük dağarcığını benimsemiştir.

Eşi ve Çocukları

1940 yılında Münire Ülker Hanım ile evlenmiştir.

Ölümü

21 Haziran 1980 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir. Sinop’un Erfelek İlçesi Salı Köyü’nde toprağa verilmiştir.

Şiirleri

 • Şiirler (1974)
 • Kırık Saz (1977)

Oyunları

 • Gölgeler (1947)
 • Böyle İstemezdi (1948)

Çevirileri

 • Fransa’da Müstakil Resim 2 Cilt (A. Basler – C. Kunstler, Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte) (1938)
 • Abdal (Dostoyevski) (1940)
 • Yaşadığımız Devir (Karel Çapek) (1942)
 • Anna Bolton (Louis Bromfield) (1945)
 • Ecinniler (Dostoyevski, S. Lünel ile birlikte) (1958-1963)
 • Cehennem Kayası (E. Dimt) (1963)

Bestelenmiş Şiirleri

 • Fahriye Abla
 • Serenad

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/diranas-ahmet-muhip Erişim: 15. 03. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ahmet-muhip-diranas Erişim: 15. 03. 2021
https://uygulamaoteli.sinop.edu.tr/hayati/ Erişim: 15. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324355 Erişim: 15. 03. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/20141110.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/V-1_Mart2008/268_6_MTAD_5-1_TKodal_81-92.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1481569964.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/15_Ahmet-Y%c4%b1lmaz--AHMET-MUH%c4%b0P-DIRANAS%e2%80%99IN-%c4%b0STANBUL%e2%80%99U-_4.pdf Erişim: 15. 03. 2021 https://www.academia.edu/34685940/Ahmet_Muhip_D%C4%B1ranas%C4%B1n%C5%9Eiiri_Ahmet_Muhip_D%C4%B1ranass_Poetry_ Erişim: 15. 03. 2021
https://docplayer.biz.tr/25065001-Ahmet-muhip-diranas-100-yasinda-semiha-senturk.html Erişim: 15. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir