Ahmet Oğuz Kimdir?

Ahmet Oğuz Kimdir?

Ahmet Oğuz, bakan, milletvekili, siyasetçi, ekonomist, tüccar.

1912 yılında Eskişehir’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Ahmet Oğuz, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Berlin Üniversitesi’nde doktorasını yaptı.

Çalışma Hayatı

Ziraat Bankası Umûm Müdürlüğü İstanbul Şubesi Buğday İşleri Şefi ve Satış Amiri, Başbakanlık Umûmî Murakabe Heyeti Mütehassısı, Ziraat Bankası Demir ve Çelik Sanayii Kimya ve Toprak Sanayii işlerinde Ekip Şefi ve Mütehassısı olarak görevlerde bulundu. Serbest ticaret yaptı.

Siyasi Hayatı

21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) Eskişehir Milletvekili seçildi. 6 Ocak 1961 – 15 Ekim 1961 tarihleri arasında Kurucu Meclis Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilcisi olarak görev yaptı.

15 Ekim 1961 (12. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) İstanbul Milletvekili seçildi. Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 27. Hükümet’te (IX. İnönü Hükümeti), 17 Haziran 1963 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ticaret Bakanı olarak atandı.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Almanca biliyordu.

Ölümü

18 Eylül 1972 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 29.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 29.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt4/Cilt4.pdf Erişim: 29.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_3.pdf Erişim: 29.12.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 29.12.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir