Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Hayatı, Ölümü

Ahmet Vefik Paşa, yazar, devlet adamı.

İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihinin 1813 ile 1823 tarihleri arasında olduğuna yönelik farklı görüşler söz konusudur. Babası Rûhuddin Mehmed Efendi’dir. Dedesi ve babası Osmanlı Devleti’nde tercüman olarak hizmette bulunmuştur.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimine sıbyan mektebinde başlamıştır. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’a kaydolmuştur. Babasının Paris’te elçilik tercümanlığına tayin edilmesi nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak babasıyla birlikte Paris’e gitmiştir. Paris’te Saint- Louis Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Latince ve Grekçe öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Ahmet Vefik Paşa, 1837 yılında Paris’ten İstanbul’a döndüğünde Tercüme Odası’nda memuriyete başlamıştır. 21 Şubat 1840 tarihinde Londra Büyükelçiliği kâtipliğine tayin edilmiştir. 1855 yılında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye Azalığı’na, 1857 yılında Deâvî Nazırlığı’na getirilmiştir. 10 Aralık 1859 tarihinde Paris Büyükelçiliği’ne atanmıştır. 1861 yılında yeniden Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye Azalığı’na getirilmiştir.

1861 yılında Evkāf-ı Hümâyun Nazırı olmuştur. 1862 yılında Dîvân-ı Muhâsebat Başkanlığı’na, 1863 yılında ise Meclis-i Vâlâ Kavânîn Dâiresi Azalığı’na atanmıştır. 11 Mart 1865 tarihinde emeklilik adı altında azli ilan edilmiştir.

1871 yılında Rüsûmat Emini, 1872 yılında Şûrâ-yı Devlet Azası, 1877 yılında Meclis-i Meb‘ûsan Reisi olmuştur. 1877 yılında meclisin açılışı ile kendisine paşa unvanını kazandıran vezirlik rütbesi verilmiştir. 11 Ocak 1878 tarihinde Maarif Nazırı, 4 Şubat 1878 tarihinde Dâhiliye Nazırlığı ile birlikte Başvekâlete tayin edilmiştir. 18 Nisan 1878 tarihinde görevinden azledilmiştir. 30 Kasım 1882 tarihinde yeniden Başvekâlete tayin edilmiştir. 48 saat sonra yeniden azledilmiştir.

Edebi Kişiliği

Dönemin İstanbul’daki en önemli kütüphanelerinden birine sahiptir. Milliyetçilik ve Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden biridir. Türk tiyatrosunun kurucusu olarak bilinmektedir. Dil, tarih ve folklor alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Eserlerinde dili halkın anlayabileceği şekilde kullanmıştır.

Ölümü

1 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Rumelihisarı’nda bulunan köşkünde vefat etmiştir. Rumelihisarı’nda Kayalar Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Eserleri

  • Salname (1846)
  • Müntehabât-ı Durub-ı Emsal (Atasözleri) (1852)
  • Hikmet-i Târih (1863)
  • Şecere-i Türkî (1864)
  • Fezleke-i Târîh-i Osmânî (1869)
  • Lehce-i Osmânî (1888)

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-vefik-pasa Erişim: 15. 03. 2021
http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler4/38.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1528/1191 Erişim: 15. 03. 2021
https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/6f11b5b21f9031f765e404f4fad29d3d.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://www.academia.edu/35611299/AHMET_VEF%C4%B0K_PA%C5%9EA_pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1195754 Erişim: 15. 03. 2021
https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/yayinlar/180613040028_bursa-gunlugu-sayi-2-web2.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38319429.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/38319447.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://www.muhafazakar.com/uploads/articles/7/12.pdf Erişim: 15. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: