Ahmet Yesevi Kimdir? Nereli, Eserleri, Eşi, Hayatı, Ölümü

Ahmet Yesevi Kimdir? Nereli, Eserleri, Eşi, Hayatı, Ölümü

Ahmet Yesevi, mutasavvıf, şair.

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. XI. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Günümüz Kazakistan’ında Çimkent şehri yakınlarında bulunan eski adı “Sayram”, şimdiki adı ise “İstîcâp” olan kasabada dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh İbrahim, annesi ise Ayşe Hatun’dur. Baba soyu Hz. Ali’den gelmektedir. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Babasının ölümünden sonra ablası Gevher Şehnaz ile birlikte Yesi’ye (Türkistan) göç etmiştir.

Eğitim Hayatı

Öğrenimine Yesi’de başlamıştır. Öğrenimine devam etmek için dönemin medrese ve hocaları ile ünlü ilim merkezlerinden olan Buhara’ya gitmiştir. Buhara’da Şeyh Yusuf el-Hemedânî’ye’den İslam ilimleri ve tasavvuf dersleri almıştır. Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

İlmi Hayatı

Yusuf el-Hemedânî’nin vefatı üzerine Hâce Abdullah Berki, Hâce Abdullah Berki’nin vefatından sonra ise Hâce Hasan Endakī irşad makamına geçmiştir. Ahmed Yesevî, 1160 yılında irşad makamına Hâce Hasan Endakī’nin vefatı sonrası oturmuştur. İrşad mevkiini, Şeyh Abdülhâliḳ-ı Gucdüvânî’ye bırakarak Yesi’ye dönmüştür. Ölümüne kadar Yesi’de irşad ve eğitim çalışmalarına devam etmiştir. Geçimini kaşık ve kepçe yontup, satarak kazanmıştır.

Ahmet Yesevi, dini ilimlerle beraber tasavvufu da öğrenmiştir. Birçok alimin yetişmesini sağlamış ve çevresindeki insanları bilgisiyle aydınlatmaya çalışmıştır. Ahmet Yesevî, Müslüman Türkler üzerinde manevî bir lider konumundadır. Çevresindekilere şeriat hükümlerini, tasavvuf esaslarını, tarikatının adaplarını öğretmeye çalışmak, İslâmiyet’i Türkler’e sevdirmek, Ehl-i sünnet akîdesini yaymak ve yerleştirmek başlıca gayesi olmuştur. Yetiştirmiş olduğu müritleri birçok bölgeye dağılmıştır. Ahmet Yesevi’nin öğretisi Türklerin manevi değerler çevresinde birleşmelerine vesile olmuştur.

Eşi ve Çocukları

İbrahim, Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adında üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Oğlu kendisi hayatta iken ölmüştür. Soyu, Gevher Şehnaz ile devam etmiştir.

Ölümü

Kaynaklar ölüm tarihini 1166 veya 1167 olarak göstermektedir. Rivayete göre 120 yıla yakın yaşamıştır. Yesi’de toprağa verilmiştir. Türbesi, Timur tarafından yaptırılmıştır.

Eserleri

  • Dîvân-ı Hikmet

Kaynakça

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-yesevi Erişim: 15. 03. 2021
http://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/piri_turkistan.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://www.ayu.edu.tr/ahmetyesevi#:~:text=HAYATI,burada%20vefat%20etmi%C5%9F%20bir%20mutasavv%C4%B1ft%C4%B1r Erişim: 15. 03. 2021
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/51619 Erişim: 15. 03. 2021
http://www.kadimsanat.com/dosyalar/web_dosya/Yesevi%20Kitap_ForWeb.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://www.eskieserler.net/files/mpdf%20(627).pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://dosya.diyanet.gov.tr/DYYSDosya/Dergiler/Ilmi/1993/ilmi_ekim_1993.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://www.akmb.gov.tr/userfiles/files/ERDEM%20DER%20MAKALE/ERDEM%20SAYI%2079/HANDAN%20AKY%C4%B0%C4%9E%C4%B0T.pdf Erişim: 15. 03. 2021
http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1600-published.pdf Erişim: 15. 03. 2021
https://www.academia.edu/37626439/HOCA_AHMET_YESEV%C4%B0_%C3%B6_562_1166_VE_YESEV%C4%B0L%C4%B0K Erişim: 15. 03. 2021
https://www.researchgate.net/publication/338425171_Ahmet_Yesevi’de_Ask_Kavrami_Divan-i_Hikmet_Uzerine_Bir_Inceleme Erişim: 15. 03. 2021
http://tfij.net/Makaleler/569956813_03_ermamat_45_60.pdf Erişim: 15. 03. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: