Akşemseddin Kimdir? Hayatı, Kitaplarının Listesi, Ölümü

Akşemseddin Kimdir? Hayatı, Kitaplarının Listesi, Ölümü

Akşemseddin, İslam alimi, mutasavvıf, hekim, şair, İstanbul’un manevi fatihi, bilim adamı.

1389 veya 1390 yılında Şam’da doğdu. Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza’dır. Akşemseddin veya Akşeyh olarak bilinmektedir. Saçının, sakalının ak olması ve beyaz kıyafetler giydiği için bu şekilde anıldığı söylenmektedir. Babasının adı Hamza’dır. Babasının soyu Hz Ebubekir’e kadar uzanmaktadır.

Küçük yaşta hafız olmuştur. Arapça ve Farsça bilen Akşemseddin devrinin ilimlerini kısa sürede öğrenmiştir. Hacı Bayram Veli’nin en önemli müritlerinden biridir. Hacı Bayram-ı Veli, dönemin Padişahı II. Murad ile görüşmesine Akşemseddin’ide yanında götürmüştür. Bu durumun ileride II. Mehmed’in hocalığını yapmasına neden olduğu söylenmektedir. Hacı Bayram-ı Veli’nin ölümünden sonra yerine irşad makamına geçmiştir. Uzun süre Osmanlı medreselerinden çalışmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

İslam alimliğinin yanında eczacılık ve tıpla da ilgilenmiştir. Tarihte mikroorganizmadan bahseden ilk kişidir.

Fatih Sultan Mehmed’in hocalarından biridir. İstanbul’un “manevi fatihi” olarak anılmaktadır. Fethinde, Fatih Sultan Mehmed’in en önemli moral kaynaklarından biri olmuştur. Kuşatmanın en sıkıntılı döneminde Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin mezarını bulmuş Sultan’ın ve ordunun manevi gücünü yükseltmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazının hutbesini okumuştur.

Akşemseddin’in Ölümü

Hayatının son yıllarını Bolu Göynük’te geçirmiştir. 1459 yılında Göynük’te hayatını kaybetmiştir. Mezarı Gazi Süleyman Paşa Camii avlusunda bulunmaktadır. Akşemseddin’in Türbesi 1464 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından yapılmıştır.

Akşemseddin Kitapları

Risaletü’n-Nûriyye
Nasihatnâme-i Akşemseddin
Def’uMetâin
Makâmât-ı Evliyâ
Risale-i Zikrullah
Mektûbât
Risâletü’d-Dua
Mâddetü’l-Hayat
Risale-î Şerhi Akvâl-î Hacı Bayram-ı Velî
Risâle Fit’t- Tasavvuf
Fâl’i Mushaf-ı Kerim
Telhis-u Def’uMetain
Vakıf-Nâme

Kaynakça

http://isamveri.org/pdfdrg/D03763/2015_9/2016_9_YILDIZMA.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01929/1999_16-17-18/1999_16-17-18_ATESS.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/aksemseddin
file:///C:/Users/pc/Downloads/Muhammed_Ali_Yildiz.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/518676

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: