Ali Çetinkaya Kimdir?

Ali Çetinkaya Kimdir?

Ali Çetinkaya, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker.

1878 yılında Afyonkarahisar’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Ali Çetinkaya, Harbiye Mektebi’ni bitirdi.

Çalışma Hayatı

Piyade Albay. Orduda çeşitli kademelerde ve birliklerde görev yaptı. Manastır Rakalar Kaymakamı, Van Cenubu Müfrezesi Komutanı, Manastır Bölgesi Müfreze Komutanı, Kiğı 35. Alay Komutanı, Rumeli Müfrezesi Komutanı, Takip Müfrezesi Komutanı, Üsküdar Mıntıka Müfettişi, Ayvalık 172. Alay Komutanı olarak görevde bulundu.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Mebusan’da Karahisar-ı Sahip Mebusu olarak görev yaptı. Meclis dağıtılınca İngilizler tarafından Malta adasına sürgün edildi. 1. Dönemde Karahisar-ı Sahip (Afyonkarahisar) Milletvekili olarak Meclis’e katıldı. 2 Eylül 1927 (3. Dönem), 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) seçimlerinde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 2. Dönemde Milli Müdafaa Encümeni Reisi (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) ve Ankara İstiklâl Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı.

Bakanlık Görevleri

Mustafa İsmet İnönü’nün 4 Mayıs 1931 tarihinde kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü) Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) olarak atandı. Nafia Vekilliği görevini Hilmi Uran’dan devraldı. Mustafa İsmet İnönü’nün 1 Mart 1935 tarihinde kurmuş olduğu 8. Hükümet’te (VII. İnönü), Mahmut Celal Bayar’ın 1 Kasım 1937 tarihinde kurmuş olduğu 9. Hükümet’te (I. Bayar Hükümeti) ve 11 Kasım 1938 tarihinde kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti), Refik Saydam’ın 25 Ocak 1939 tarihinde kurmuş olduğu 11. Hükümet’te (I. Saydam Hükümeti) Nafia Vekilliği devam ettirildi. 

Refik Saydam’ın 3 Nisan 1939 tarihinde kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) Muhabere ve Münakalat Vekili (Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı) olarak atandı. 20 Şubat 1940 tarihine kadar Muhabere ve Münakalat Vekilliği görevini devam ettirdi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Ödülleri

  • Kırmızı – Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası

Ölümü

22 Şubat 1949 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir