Ali Enver Güreli Kimdir?

Ali Enver Güreli Kimdir?

Ali Enver Güreli, bakan, milletvekili, siyasetçi, iktisatçı.

1914 yılında Burhaniye’de doğdu.

Eğitim Hayatı

Ali Enver Güreli, Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi.

Çalışma Hayatı

Başbakanlık Umûmi Murakabe Heyeti Mütehassıs Muavini, Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Ambar Hesap Kontrolörü, Ticaret Ofisi Genel Müdür Vekili, Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürü, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerde bulundu. Serbest ticaret yaptı.

Siyasi Hayatı

14 Mayıs 1950 (9. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) Balıkesir Milletvekili seçildi. 10. Dönemde Ticaret Encümeni Reisi olarak görevde bulundu. Adnan Menderes’in kurmuş olduğu 20. Hükümet’te (II. Menderes Hükümeti) 1 Kasım 1952 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Ekonomi ve Ticaret Bakanı olarak atandı.

2 Mayıs 1954 (10. Dönem)tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) Balıkesir Milletvekili, 10 Ekim 1965 (13. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Fransızca biliyordu.

Ölümü

13 Haziran 1982 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 03.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 03.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 03.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir