Ali Fuat Ağralı Kimdir?

Ali Fuat Ağralı Kimdir?

Ali Fuat Ağralı, bakan, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı, ekonomist, hukukçu.

1878 yılında Midilli’nin Ağralı Köyü’nde doğdu.

Eğitim Hayatı

Ali Fuat Ağralı, Mamuretülaziz (Elazığ) Mekteb-i İdadisi’ni bitirdi. 1903 yılında Mülkiye Mektebi’nden, 1909 yılında ise Hukuk Mektebi’nden mezun oldu. Türkiye’nin ilk Hukuk Doktoruydu.

Çalışma Hayatı

Memuriyete 1897 yılında Mamuratü’l-Azîz Merkez Maarif Mütercimi olarak başladı. Diyarbakır, Kastamonu ve Halep Defterdarı, Posta Telgraf, Bahriye Bakanlıkları Muhasebe Müdürü, Maliye Vekâleti Muhasebe-i Umumiye Müdürü, Divân-ı Muhasebat (Sayıştay) Başkanı, Lozan Konferansı Mali Müşaviri olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

2. Dönem ara seçimlerde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne katıldı. 2 Eylül 1927 (3. Dönem) tarihinde yapılan seçimlerde yeniden İstanbul Milletvekili, 25 Nisan 1931 (4. Dönem), 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem) ve 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde ise Elazığ Milletvekili seçildi. 3. Dönemde Bütçe Encümeni Reisi (Bütçe Komisyonu Başkanı) olarak görev yaptı.

Bakanlık Görevleri

Mustafa İsmet İnönü’nün kurmuş olduğu 7. Hükümet’te (VI. İnönü) 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı), 3 Şubat 1934 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde ise Maliye Vekili oldu. 

Mustafa İsmet İnönü’nün 1 Mart 1935 tarihinde kurmuş olduğu 8. Hükümet’te (VII. İnönü), Mahmut Celal Bayar’ın 1 Kasım 1937 tarihinde kurmuş olduğu 9. Hükümet’te (I. Bayar Hükümeti) ve 11 Kasım 1938 tarihinde kurmuş olduğu 10. Hükümet’te (II. Bayar Hükümeti), Refik Saydam’ın 25 Ocak 1939 tarihinde kurmuş olduğu 11. Hükümet’te (I. Saydam Hükümeti) ve 3 Nisan 1939 tarihinde kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti), Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun 9 Temmuz 1942 tarihinde kurmuş olduğu 13. Hükümet’te (I. Saraçoğlu Hükümeti) ve 9 Mart 1943 tarihinde kurmuş olduğu 14. Hükümet’te (II. Saraçoğlu Hükümeti) Maliye Vekili olarak görev yaptı. 13 Eylül 1944 tarihine kadar Maliye Vekilliği görevini sürdürdü. Vekillik görevini Nurullah Esat Sümer’e devretti.

Eşi ve Çocukları

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Fransızca, Farsça ve Arapça biliyordu.

Ödülleri

  • Altın Maarif Madalyası
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi
  • Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası

Ölümü

11 Mayıs 1957 tarihinde vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 13.01.2020
https://www.hmb.gov.tr/maliye-bakanlari Erişim: 13.01.2020
https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/tarihce/Cumhuriyet_Baskanlar.pdf Erişim: 13.01.2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: