Ali Münif Yeğenağa Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Ali Münif Yeğenağa Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi

Ali Münif Yeğenağa (Ali Münif Bey), milletvekili, devlet adamı, yazar.

1874 yılında Adana’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Mülkiye Mektebi’ni bitirmiştir. Fransızca, İngilizce ve Ermenice öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Ziraat Bankası Merkez Saymanlığı Kalemi Kayıkçı Yardımcısı, Gelibolu İdadisi Öğretmeni, İşkodra İli Maiyet Memuru, Lej, Sandıklı, Gostivar ve Köprülü Kaymakamı, Görice ve Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfı, Manastır, Halep ve Beyrut Valisi, Dâhiliye Vekâleti Müsteşarı, Talat Paşa Kabinesi Nafıa Vekili, Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

1922 – 1926 yılları arasında Adana Belediye Başkanlığı yapmıştır. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 1. Dönem Adana, 3. Dönem’de ise Halep Mebusu olarak görev üstlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 3. Dönem Mersin, 4. Dönem Adana, 5., 6., 7. ve 8. Dönem’de ise Seyhan (Adana) Milletvekili olarak katılmıştır. 3. Dönem’de Dâhiliye Encümeni Reisliği yapmıştır.

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

Ali Münif Yeğenağa, 4 Ocak 1951 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 17. 10. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 17. 10. 2022
https://www.adana.bel.tr/tr/gecmisten-gunumuze-baskanlarimiz Erişim: 17. 10. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir