Ali Muzaffer Goker Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ali Muzaffer Goker Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ali Muzaffer Goker (Ali Muzaffer Bey), milletvekili, siyasetçi, büyükelçi, tarihçi, öğretim üyesi, yazar.

1888 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Mülkiye Mektebi ve Paris Ulumu Siyasiye Okulu’nu bitirmiştir. Fransızca ve Almanca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

İstanbul Daru’l-Fünun Edebiyat Şubesi Tarih Bölüm Tarihi Öğretmen Yardımcısı ve Hocası, Yeni Zamanlar Tarihi Profesörü, Yüksek Ticaret Okulu İktisat, Mekteb-i Sultani ve Erkan-ı Harbiye Mektebi Siyasi Tarih Dersi Hocası olarak görevler yapmıştır.

Daru’l-Fünun Türkiye-Avrupa İlişkileri Kürsüsü Profesörü, Türk-Yunan Asker ve Sivil Esirlerini Değiştirme Komisyonu Türk Delegesi, İstanbul ve Trakya Bölgesi Maarif Emini, Son Zamanlar Tarihi Profesörü, Fakülte Reisi, Türk Tarih Kurumu Üyesi ve Genel Sekreteri, Tokyo Büyükelçisi olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

4. Dönem ara seçimler, 8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem) ve 28 Şubat 1943 (7. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Konya Milletvekili seçilmiştir. 4. ve 5. Dönem’de Divân-ı Riyaset Kâtibi, 6. Dönem’de Hariciye Encümeni Reisi, 7. Dönem’de ise Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Eşi ve Çocukları

Evliydi.

Ölümü

Ali Muzaffer Goker, 10 Haziran 1959 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 04.12.2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 04.12.2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir