Ali Rıza Bebek Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Ali Rıza Bebek Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Ali Rıza Bebek, milletvekili, asker.

1881 yılında Sinop’ta doğmuştur.

Eğitim Hayatı

İlk ve ortaöğrenimini Sinop’ta tamamlamıştır. 1901 yılında Harbiye Mektebi’nden mezun olmuştur. 1916 yılında “binbaşılığa” terfi etmiştir.

Çalışma Hayatı

Çeşitli kıtalarda subay olarak görev yapmıştır. Levazımat-ı Umumiye Sevkiyat Şubesi Müdürü, Tekâlif-i Harbiye Encümeni Memuru, Sevkiyat Müdürü, Harbiye Nezareti Merkez Müesseseleri Teftiş Kurulu ve Anadolu Ajansı çalışanı, Millî Müdafaa Vekâleti Levazım Dairesi Başkan Yardımcısı, İhzarat ve Tedarikat Başkanı, Sakarya Savaşı Kırşehir Menzil Müfettişi olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

1. ve 2. Dönem’de İstanbul, 3. Dönem’de ise Cebelibereket Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştır. 1. Dönem’de Divân-ı Riyaset Kâtipliği ve İdare Memurluğu yapmıştır.

Ödülleri

  • Kırmızı–Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ölümü

Ali Rıza Bebek, 22 Şubat 1935 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 03. 11. 2021
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 03. 11. 2021
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1657261 Erişim: 03. 11. 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: