Ali Şefik Başman Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ali Şefik Başman Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, Hayatı

Ali Şefik Başman (Şefik Bey), milletvekili, iktisatçı, eğitimci.

1889 yılında Trabzon’da doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Mülkiye Mektebi ve Paris Siyasal Bilgiler Mektebi’ni bitirmiştir. Fransızca öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Temettu Temyiz Encümeni ve Varidat 3. Şube 1. Mümeyyizi, Bursa Bölgesi İktisat Müdürü, Duyunu Umumiye ve Muamelâtı Nakdiye Şubeleri Umum Müdür Yardımcısı, İaşe Vekâleti Başmüfettişi, Milli İktisat Bankası Muamelât Müdürü, Maliye Meslek Okulu Öğretmeni, Mülkiye Mektebi Öğretmeni olarak görevler yapmıştır.

Hukuk Mektebi Hocası, Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti Başkanı, Lozan Konferansı Mali Müşaviri, Brüksel Beynelmilel Parlamentolar Konferansı Üyesi, Duyunu Umumiye Türk Borçlarını Tasfiye Encümeni Delegesi olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönem Trabzon Mebusu olarak görev yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’ne 2. ve 3. Dönem’de Trabzon Milletvekili olarak katılmıştır.

Eşi ve Çocukları

Evli ve üç çocuk babasıydı.

Ölümü

Ali Şefik Başman, 1 Nisan 1968 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 11. 12. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 11. 12. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir