Ali Seyfi Kurtbek Kimdir?

Ali Seyfi Kurtbek Kimdir?

Ali Seyfi Kurtbek, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker, yazar.

1905 yılında Gelibolu’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Harp Akademisi’ni bitirdi. Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Çalışma Hayatı

Çeşitli birliklerde ve kademelerde görev yaptı. 2. Süvari Tümeni 45. Alay Grup Komutanı, İstanbul 1. Müstakil Zırhlı Tugay 1. Alay 1. Tabur Komutanı, Genelkurmay 4. Şube Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı Millî Seferberlik Dairesi Başkanı, Silahsızlanma ve Montrö Boğazlar Konferansı Askerî Uzmanı, T.C. Devlet Demiryolları İdare Meclisi Başkanı olarak görevde bulundu. 3 Mart 1950 tarihinde emekliye ayrıldı.

Siyasi Hayatı

14 Mayıs 1950 (9. Dönem) ve 2 Mayıs 1954 (10. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) Ankara Milletvekili, 10 Ekim 1965 (13. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi (AP) Sivas Milletvekili seçildi. 13. Dönemde Büyük Millet Meclisi NATO Grup Başkanı, NATO Parlamenterler Konferansı Daimi Komite Üyesi olarak görevlerde bulundu.

Adnan Menderes’in kurmuş olduğu 19. Hükümet’te (I. Menderes Hükümeti) 11 Ağustos 1950 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde Ulaştırma Bakanı olarak atandı. Adnan Menderes’in 9 Mart 1951 tarihinde kurmuş olduğu 20. Hükümet’te (II. Menderes Hükümeti) Ulaştırma Bakanlığı görevi devam ettirildi. 20. Hükümet’te 10 Kasım 1952 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde Millî Savunma Bakanı olarak atandı.

27 Mayıs 1960 darbesinde sorgulanıp serbest bırakıldı.

Ölümü

27 Mart 1995 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 11.01.2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf Erişim: 11.01.2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 11.01.2020
https://www.msb.gov.tr/Bakanlar Erişim: 11.01.2020
https://www.msb.gov.tr/Bakanlar/Detay/ali-seyfi-kurtbek Erişim: 11.01.2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir