Arif Nihat Asya Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Arif Nihat Asya Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri

Arif Nihat Asya, “Bayrak Şairi”, yazar, milletvekili, öğretmen.

7 Şubat 1904 tarihinde İstanbul’un Çatalca İlçesi İnceğiz Köyü’nde doğmuştur. Tam adı Mehmet Arif’tir. Babası Ziver Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. Babasını yedi günlükken kaybetmiştir.

Eğitim Hayatı

İlköğrenimini Kocamustafapaşa ve Haseki mahalle mekteplerinde tamamlamıştır. Gülşen-i Maârif Rüşdiyesi’ne kaydedilmiştir. Bolu ve Kastamonu Sultanisi’nde öğrenim görmüştür. İstanbul Dârülmuallimîn-i Aliyesi’ne (İstanbul Yüksek Muallim Mektebi) kayıt yaptırmıştır. 1927 yılında İstanbul Dârülmuallimîn-i Aliyesi Edebiyat Zümresi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Hayatı

İstanbul Postahanesi ile Anadolu Ajansı’nda çalışmıştır. Mart 1928 tarihinde Adana Erkek Lisesi Muallim Muavinliği’ne, Eylül 1928 tarihinde ise Adana Erkek Muallim Mektebi Edebiyat Muallimliği’ne tayin edilmiştir. 1933 yılında Mevlevî Dedesi Ahmed Remzi Akyürek ile tanışmış ve el almıştır. Adana’da on dört yıl görev yaptıktan sonra Malatya Lisesi Müdürlüğü’ne atanmıştır. Malatya Lisesi Müdürlüğü döneminde Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile aralarında sorunlar yaşanmıştır. 1943 yılında müdürlük görevi sonlandırılmıştır. Malatya ve Adana’da öğretmenlik yapmıştır. 1948 yılında Edirne Lisesi’ne sürgün edilmiştir.

14 Mayıs 1950 (9. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti (DP) Seyhan Milletvekili seçilmiştir. Milletvekilliği görev süresi bittikten sonra Eskişehir Lisesi, Ankara Gazi Lisesi ve Lefkoşa Erkek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görevlerde bulunmuştur. 16 Şubat 1962 tarihinde emekli olmuştur.

Edebi Kişiliği

Arif Nihat Asya, Türk-İslâm sentezini şiirlerinde başarılı bir şekilde kullanan yazarlardandır. Şiirlerinde, bayrak, vatan, millet, tarih, din, kahramanlık, aşk ve doğa başlıca konulardır. Şiirleri, Hayat, Çağlayan, Türk Yurdu, Hisar, Elif, Defne, Türk Sanatı ve Devlet dergilerinde yayımlanmıştır.

Eşi ve Çocukları

İstanbul Dârülmuallimîn-i Aliyesi son sınıfı öğrencisiyken Hatice Semiha Hanım ile evlenmiştir. İki oğlu dünyaya gelmiştir. 1941 yılında ilk eşi Hatice Semiha Hanım’dan ayrılmıştır. 4 Aralık 1941 tarihinde Adana Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni Servet Akdoğan ile evlenmiştir. Bu evlilikten Fırat ve Murat adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ölümü

5 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da Numune Hastanesi’nde vefat etmiştir. Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Şiirleri

 • Heykeltraş (1924)
 • Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1945)
 • Rubâiyât-ı Ârif (1956)
 • Kökler ve Dallar (1964)
 • Kıbrıs Rubâîleri (1964)
 • Nisan (1964)
 • Emzikler (1964)
 • Duâlar ve Âminler (İstanbul 1967)
 • Kova Burcu (1967)
 • Kubbe-i Hadrâ (1967)
 • Yürek (1968)
 • Avrupa’dan Rubâîler (1969)
 • Köprü (1969)
 • Aynalarda Kalan (1969)
 • Basamaklar (1971)
 • Divançe-i Ârif (1971)
 • Şiirler (1971)

Mensur Şiirleri

 • Yastığımın Rüyası (1930)
 • Ayetler (Adana 1936)

Nesirleri

 • Kanatlar ve Gagalar (1945)
 • Enikli Kapı (1964)
 • Terazi Kendini Tartmaz (1967)
 • Tehdit Mektupları (1967)
 • Onlar Bu Dilden Anlar (Ankara 1970)
 • Aramak ve Söyleyememek (1976)
 • Kanatlarını Arayanlar (1976)

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://islamansiklopedisi.org.tr/asya-arif-nihat Erişim: 28. 03. 2021
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/asya-arif-nihat Erişim: 28. 03. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46463.pdf Erişim: 28. 03. 2021
http://libratez.cu.edu.tr/tezler/7263.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://www.islamveihsan.com/arif-nihat-asya-kimdir.html Erişim: 28. 03. 2021
https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423880396.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://www.academia.edu/38072343/Arif_Nihat_Asya_n%C4%B1n_Nesirlerinde_Adana_Adana_In_Arif_Nihat_Asyas_Prose Erişim: 28. 03. 2021
https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/a/r/arif-nihat-asya-siir-dunyasi-1605616477.pdf Erişim: 28. 03. 2021
http://isamveri.org/pdfdrg/D03353/2017_2/2017_2_KILICAF_SEZGINMN.pdf Erişim: 28. 03. 2021
https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/a/r/aramak-1462369821.pdf Erişim: 28. 03. 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir