Ayfer Yılmaz Kimdir?

Ayfer Yılmaz Kimdir?

Ayfer Yılmaz, bakan, milletvekili, bürokrat, siyasetçi, ekonomist.

1956 yılında Ankara’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Ayfer Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı, Uzmanı, Şefi ve Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı, Avrupa Sosyal Kalkınma Fonu İcra Kurulu Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 23 Aralık 1994 ile 1 Kasım 1995 tarihleri arasında Hazine Müsteşarı olarak görev yaptı.

Siyasi Hayatı

24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi (DYP) İçel Milletvekilli seçildi.  Ahmet Mesut Yılmaz’ın 6 Mart 1996 tarihinde kurmuş olduğu 53. Hükümet’te (II. Yılmaz Hükümet’i) ve Necmettin Erbakan’ın 28 Haziran 1996 tarihinde kurmuş olduğu 54. Hükümet’te Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Doğru Yol Partisi İçel Milletvekilli seçildi. 

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 15.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=5459 Erişim: 15.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_9.pdf Erişim: 15.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/koalisyon_hukumetleri/koalisyon_hukumetleri_cilt_birlestirilmis.pdf Erişim: 15. 11. 2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 15. 11. 2019
https://www.hmb.gov.tr/hazine-mustesarligi-eski-mustesarlar Erişim: 15. 11. 2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir