Aziz Samih İlter Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Aziz Samih İlter Kimdir? Milletvekili, Nereli, Eşi, TBMM

Aziz Samih İlter (Aziz Samih Bey), milletvekili, asker (miralay), konsolos.

1877 yılında Erzincan’da (Kuruçam) doğmuştur.

Eğitim Hayatı

Erkan-ı Harbiye’yi bitirmiştir. Fransızca, Almanca ve Rusça öğrenmiştir.

Çalışma Hayatı

Şam 30. Süvari Alayı Bölük Komutanı, 89. Alay 4. Tabur Komutanı, Karadağ Hudut Komiseri, İstanbul Merkez Komutanı, Hareket Ordusu 1. Tümen Kurmayı, Türk-İran Hududunun Tahdidi Komisyonu Türk Heyeti Başkanı olarak görev yapmıştır.

Genel Savaşta Süvari Kolordusu, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Tümen Komutanlıkları Vekâleti ve Ordu Kurmayı Harekât Şubesi Müdürü, 4. Fırka Komutanı, İzmir Menzili Mıntıkası Müfettişliği Askeri Heyeti Başkanı, Batum Başşehbenderi, Samsun Asker Alma Dairesi Başkanı, Samsun Sahil Demiryolları Komiseri olarak görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Hayatı

Büyük Millet Meclisi’ne 3., 4., 5., 6. ve 7. Dönem’de Erzincan, 8. Dönem’de ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili olarak katılmıştır. 5. ve 6. Dönem’de Nafıa Encümeni Başkanlığı yapmıştır.

Kitapları

  • Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Hatıraları
  • Osmanlı İran Sınırından Anılar
  • Şimali Afrikada Türkler
  • Trablusgarp Harbi’nin Gizli Cephesi

Eşi ve Çocukları

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Ölümü

2 Aralık 1948 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

https://www5.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1-4.pdf Erişim: 25. 05. 2022
https://www.tbmm.gov.tr/MilletvekiliArama Erişim: 25. 05. 2022
https://www.academia.edu/40186847/Aziz_Samih_%C4%B0lter_Trablusgarp_Harbinin_Gizli_Cephesi Erişim: 25. 05. 2022
https://www.kitapyurdu.com/yazar/aziz-samih–ilter/218423.html Erişim: 25. 05. 2022
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitaplari&tip=kitap&yazar=Aziz+Samih+%DDlter Erişim: 25. 05. 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir