Bahriye Vekâleti Tarihçesi – Bahriye Vekâleti Bakanları Listesi

Bahriye Vekâleti Tarihçesi – Bahriye Vekâleti Bakanları Listesi

Bahriye Vekâleti Tarihçesi: Bakanlığa ilk atama 1924 yılında yapılmıştır. Geçmişten günümüze Bahriye Vekâleti Bakanları listesi ve biyografi bağlantıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bahriye Nezareti 1867 yılında kurulmuştur. Hakkı Paşa, ilk Bahriye Nazırı olarak tayin edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde Bahriye Vekâleti (Denizcilik Bakanlığı), Ali Fethi Okyar’ın kurmuş olduğu 3. Hükümet’te (Okyar Hükümeti) 30 Aralık 1924 tarihinde ilk kez yer almıştır. Bahriye Vekilliği’ne İhsan Eryavuz atanmıştır. Ülkenin ekonomik koşullarını göz ardı etmeden mevcut imkanlar dahilinde Donanmanın çekirdeğini meydana getirmek için oluşturulmuştur. Mustafa İsmet İnönü’nün 3 Mart 1925 tarihinde kurmuş olduğu 4. Hükümet’te (III. İnönü Hükümeti) Bahriye Vekilliği’ne yeniden İhsan Eryavuz atanmıştır. Mustafa İsmet İnönü’nün 1 Kasım 1927 tarihinde kurmuş olduğu 5. Hükümet’te (IV. İnönü Hükümeti) Bahriye Vekilliği’ne Mustafa Abdülhalik Renda getirilmiştir. Mustafa Abdülhalik Renda, aynı zamanda Müdafaa-i Milliye Vekilliği’ni de beraber yürütmüştür. Bakanlık, 2 Aralık 1927 tarihinde kaldırılmıştır. Bakanlığın iş ve işlemleri yeniden Müdafaa-i Milliye Vekilliği’ne (Milli Savunma Bakanlığı) verilmiştir.

Bahriye Vekâleti Bakanları

Bakanlığın AdıBakanlarDoğum Yeri OkuluPartiHükümetGörev Süresi
Bahriye Vekâleti İhsan Eryavuzİstanbul Mühendishâne-i Berrî-i HümayûnCHPOkyar30.12.1924-03.03.1925
Bahriye Vekâleti İhsan Eryavuzİstanbul Mühendishâne-i Berrî-i HümayûnCHPIII. İnönü03.03.1925-01.11.1927
Bahriye Vekâleti Mustafa Abdülhalik RendaYanyaMülkiye MektebiCHPIV. İnönü01.11.1927-27.12.1927

Kaynakça

https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/basbakanlik__tarihi.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 30. 11. 2020
https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=456&dil=1 Erişim: 16. 12. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahriye-nezareti Erişim: 16. 12. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir