Bekir Refik Koraltan Kimdir? Eşi, eğitimi, Demokrat Parti, ölümü…

Bekir Refik Koraltan Kimdir? Eşi, eğitimi, Demokrat Parti, ölümü…

Bekir Refik Koraltan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, milletvekili, siyasetçi, devlet adamı.

1889 yılında Sivas Divriği’de doğdu.

Eğitim Hayatı

İlk ve orta öğrenimini Divriği’de okudu. İstanbul Mercan İdadisini bitirdi. 28 Temmuz 1910 tarihinde Dâru’l – Fünûn Hukuk Şubesi’nden mezun oldu.

Çalışma Hayatı

Bursa Bidâyet Mahkemesi Savcı Yardımcılığı görevine atandı. 1913 yılında Gelibolu Bidâyet Mahkemesi Savcılığı, 13 Nisan 1915 tarihinde Karaman Savcılığı, Konya’da Fırka Adlî Müşavirliği ve Divân-ı Harb-i Örfî Savcılığı, Mersin Polis Müfettişi ve Trabzon Polis Müdürü olarak görevlerde bulundu.

Pontus Rum Teşkilâtına karşı Müdâfaayı Hukuk Örgütü’nün kurulmasına öncülük etti. Damat Ferit Hükümeti’nin kurulmasıyla görevinden ayrıldı. İstanbul’a gelerek kısa bir süre avukatlık yaptı.

8 Eylül 1921 – 31 Temmuz 1922 tarihleri arasında Yozgat İstiklal Mahkemesi Başkanlığı, 8 Aralık 1923 – 5 Şubat 1924 tarihleri arasında ise İstanbul İstiklal Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 12 Mart 1936 tarihinde Çorum, 21 Temmuz 1938 tarihinde Trabzon, 7 Haziran 1939 tarihinde ise Bursa Valiliği görevlerine atandı.

Siyasi Hayatı

Bekir Refik Koraltan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I. Döneminde Konya Milletvekili oldu. En genç üyelerden olması nedeni ile Başkanlık Divanı Kâtipliğe seçildi. Adliye, Dâhiliye, Lâhiya ve Defter-i Hâkanî (Tapu-Kadastro) Komisyonlarında görevde bulundu.

II,  III ve IV. Dönem Konya Milletvekili, 16 Mart 1942 tarihinde yapılan VI. Dönem ara seçiminde ve VII. Dönemde İçel Milletvekili seçildi.

Demokrat Parti’de Siyaset

Tarihte “Dörtlü Takrir” olarak anılan önerge nedeni ile Cumhuriyet Halk Partisi’nden Fuat Köprülü ve Adnan Menderes ile birlikte ihraç edildi. 7 Ocak 1946 tarihinde Mahmut Celal Bayar öncülüğünde, Andan Menderes, Fuat Köprülü ve Bekir Refik Koraltan Demokrat Parti’yi (DP) kurdu.

21 Temmuz 1946 (8. Dönem), 14 Mayıs 1950 (9. Dönem),  2 Mayıs 1954 (10. Dönem) ve 27 Ekim 1957 (11. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti İçel Milletvekili seçildi. 22 Mayıs 1950 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. 27 Mayıs 1960 tarihine kadar Meclis Başkanlığı görevini sürdürdü.

1960 askeri darbesi nedeni ile tutuklandı. Yassıada Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldı. Cezası müebbet hapse çevrildi.  3 Ağustos 1966 tarihinde kabul edilen af yasası ile serbest bırakıldı.

Eşi ve Çocukları

Bekir Refik Koraltan, evli ve dört çocuk babasıydı.

Fransızca ve Almanca biliyordu.

Ölümü

17 Haziran 1974 tarihinde vefat etti. Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/biyog/tbmmbsk.htm Erişim: 05.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 05.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt2.pdf Erişim: 05.12.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/tarihe_dusulen_notlar.pdf Erişim: 05.12.2019
http://www.adfed.org.tr/kose-yazilari/eylul-1961-yassiada-kararlari Erişim: 05.12.2019
http://www.konyayenigun.com/kultur-sanat/bekir-refik-koraltan-h119242.html Erişim: 05.12.2019
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/390631 Erişim: 05.12.2019
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/236984 Erişim: 05.12.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir