Celalettin Arif Bey Kimdir? Nereli, Kısaca Hayatı, Ölümü

Celalettin Arif Bey Kimdir? Nereli, Kısaca Hayatı, Ölümü

Celalettin Arif Bey, bakan, milletvekili, siyasetçi, hukukçu, öğretim üyesi, yazar.

19 Ocak 1875 tarihinde Erzurum’da doğdu. 

Eğitim Hayatı

Mekteb-i Sultani’den (Galatasaray Lisesi) mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilimler Okulu’nu bitirdi.

Çalışma Hayatı

İstanbul Mülkiye Mektebi Anayasa Hukuku Hocası, Millî Ahrar Fırkası Kurucu Üyesi, İstanbul Dava Vekilleri Cemiyeti Başkanı, Ankara Hükümeti Roma Temsilcisi olarak görevlerde bulundu. 

Siyasi Hayatı

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da 4. Dönemde Erzurum Mebusu olarak görev yaptı. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’da Başkan Vekili ve Başkan olarak görevde bulundu.

1. Dönemde Erzurum Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına katıldı. 25 Nisan 1920 tarihinde Muvakkat İcra Encümeni Üyeliği’ne seçildi. Büyük Millet Meclisi’nde 2. Başkan, Adliye Encümeni Reisi ve Hariciye Encümeni Reisi olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığı’nda 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulan 1. İcra Vekilleri Heyeti’nde Adliye Vekili oldu. Mustafa Fevzi Çakmak’ın Başkanlığı’nda 24 Ocak 1921 tarihinde kurulan 2. İcra Vekilleri Heyeti’nde ve Hüseyin Rauf Orbay’ın Başkanlığı’nda 12 Temmuz 1922 tarihinde kurulan 4. İcra Vekilleri Heyeti’nde Adliye Vekilliği devam ettirildi.

Ölümü

18 Ocak 1930 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 24. 01. 2020
https://islamansiklopedisi.org.tr/celaleddin-arif Erişim: 24. 01. 2020
https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-82651/celalettin-arif-bey-1876—1930.html Erişim: 24. 01. 2020
https://www.atauni.edu.tr/buyuk-millet-meclisinde-celaleddin-arif-bey-1875-1930 Erişim: 24. 01. 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: