Cengiz Altınkaya Kimdir?

Cengiz Altınkaya Kimdir?

Cengiz Altınkaya, bakan, milletvekili, siyasetçi, inşaat mühendisi.

1949 yılında Aydın Bozdoğan’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Cengiz Altınkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede yüksek lisans yaptı.

Çalışma Hayatı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde “Hidrojen ve Su Kaynakları” alanında asistan olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Kurumu Hidrolik Santral İşletmeleri Dairesi Mühendisliği, özel sektörde şantiye şefliği görevlerinde bulundu. Serbest mühendis ve müteahhit olarak çalıştı.

Siyasi Hayatı

Yenipazar Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 29 Kasım 1987 (18. Dönem) ve 20 Ekim 1991 (19. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) Aydın Milletvekili seçildi. Turgut Özal’ın kurmuş olduğu 46. Hükümet’te (II. Özal Hükümeti) 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde İsmail Safa Giray’ın yerine Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak atandı. Yıldırım Akbulut’un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47. Hükümet’te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevi devam ettirildi. 23 Haziran 1991 tarihine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Hüsamettin Örüç’a devretti.

24 Aralık 1995 (20. Dönem) ve 18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi Aydın Milletvekili seçildi.

Eşi ve Çocukları

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=21&p_sicil=4247 Erişim: 26.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt3.pdf Erişim: 26.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_7.pdf Erişim: 26.11.2019
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_8.pdf Erişim: 26.11.2019
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 26.11.2019

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir