Cevdet Kerim İncedayı Kimdir?

Cevdet Kerim İncedayı Kimdir?

Cevdet Kerim İncedayı, bakan, milletvekili, siyasetçi, asker.

1893 yılında Sinop’ta doğdu.

Eğitim Hayatı

Erkân-ı Harbiye’den mezun oldu. Fransızca biliyordu.

Çalışma Hayatı

Çeşitli kademelerde ve birliklerde görev yaptı. Erkân-ı Harbiye Harbi Umumiye Hareket Şubesi Subayı ve Garp Cephesi Kısım Şefi, Muamelâtı Atiyye Müdüriyeti Umuru Ecnebiye Şubesi Mülhakı, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Müstakil Hava Şubesi Müdürü, Türk Maarif Cemiyeti İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak görevlerde bulundu.

Siyasi Hayatı

8 Şubat 1935 (5. Dönem), 26 Mart 1939 (6. Dönem), 28 Şubat 1943 (7. Dönem), 21 Temmuz 1946 (8. Dönem) ve 14 Mayıs 1950 (9. Dönem) tarihlerinde yapılan seçimlerde Sinop Milletvekili seçildi. 7. Dönemde Millî Savunma Komisyonu Başkanı, 7. ve 8. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görevde bulundu.

Refik Saydam’ın kurmuş olduğu 12. Hükümet’te (II. Saydam Hükümeti) 20 Kasım 1940 tarihinde yapılan kabinde değişikliğinde Ali Çetinkaya’nın yerine Muhabere ve Münakalat Vekili (Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı) olarak atandı.

Mehmet Recep Peker’in 7 Ağustos 1946 tarihinde kurmuş olduğu 15. Hükümet’te Bayındırlık Bakanı oldu.

Kitapları

  • İstiklal Harbi (Garp Cephesi)
  • Türk İstiklal Mücadelesi Konferansları

Ölümü

29 Mayıs 1951 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Yeni%20klas%C3%B6r/Cilt1.pdf Erişim: 12. 01. 2020
https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_1.pdf Erişim: 12. 01. 2020
https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/dunden_bugune_basbakanlik.pdf Erişim: 12. 01. 2020
http://kitap.ykykultur.com.tr/yazarlar/cevdet-kerim-incedayi Erişim: 12. 01. 2020
https://www.kitapyurdu.com/yazar/cevdet-kerim-incedayi/40067.html Erişim: 12. 01. 2020

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir